Inköpslärare

Inköpslärare Christian Werngren

Inköpsslärare Christian Werngren

Christian har ett förflutet som bland annat affärsområdeschef och affärscontroller.

Sedan många år tillbaka är han verksam som föreläsare, konsult och inköpslärare. Han bidrar till att skapa en aktiv och praktiskt betonad lärandeprocess genom sin mångåriga erfarenhet från en mängd roller i stora och små bolag.

Han håller, tillsammans med andra kvalitetssäkrade lärare på Silf, i bland annat Inköpslicenen - Grundutbildningen Inköp, förhandlingsutbildningar samt Strategisk inköps- och logistikledning som är sista kursen i certifieringsprogrammet inköp.

Vi ställde några frågor till Christian om Silfs inköpsutbildningar:

Om jag redan är inköpschef, varför ska jag då gå certifieringsprogrammet inköp?
 - Det är precis som i alla yrken, ju mer man tränar, desto bättre blir man. Därför är det viktigt att lära sig nya tekniker och tankar löpande genom hela sin yrkeskarriär. Det som är bra med Silfs inköpsutbildningar är att de täcker in alla nivåer inom inköpsorganisationen. En certifiering stärker också individens självkänsla och marknadsvärde.

Om jag redan har en högskoleexamen, varför ska jag då komplettera med Silfs certifieringsprogram?
 - På högskola lär du dig teorin, men ofta missas tillämpningen. En av Silfs huvudroller är att komplettera högskoleutbildningar med tillämpad teori och därmed ge praktisk kunskap som kan användas omedelbart efter kursen.

Hur är utbildningarna uppbyggda?
 - Vi går igenom teorier, modeller, senaste forskningen och praktiska exempel inom respektive ämne. I nästa steg tränar man med hjälp av case in hur denna kunskap tillämpas i praktiken. Tanken är att du skall kunna använda kunskapen och verktygen direkt i din yrkesroll.

Varför tycker du att man ska välja Silfs inköpsutbildningar?
 - Nätverkande med andra inköpare är en av de viktigaste delarna, vi har duktiga deltagare från alla branscher och bakgrunder som bidrar till bra diskussioner och kunskapsutbyte på utbildningarna. Silf har även funnits med länge och byggt upp en helhetssyn, detta innebär att du som deltagare får ”russinen ur kakan” eftersom vi genom tiden har plockat med det som fungerar bäst i praktiken.

Hur utmärker sig Silf mot andra aktörer i branschen?
 - Silf erbjuder en kombination av välbeprövad kunskap och det senaste nytt. Bakom varje utbildning finns en gedigen tanke om vad den ska leda till. Målen för varje utbildning är väl genomtänkta. Man lär sig inte teori för teorins skull, utan man lär sig saker som är användbara i yrkeslivet. Det är huvudmålet med utbildningarna. Om man vill växa i sin roll som inköpare så är det en väldigt fin chans att gå på Silf.

Vad tror du generellt inköpare kan bli bättre på?
 - Vi kan alla bli bättre på en mängd olika saker men gott affärsmannaskap är viktigt för att kunna göra bättre affärer.  Att kunna sätta sig ner med en leverantör och sy ihop en affär som båda parter vinner på och som därmed inte straffar sig i längden. Att kunna se till hela affärens upplägg och inte stirra sig blind på priset. Därför löper affärsmannaskap som en röd tråd genom alla utbildningar.

Svar av Christian Werngren

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015