Silfs inköpsprocess

I våra utbildningar ingår Silfs inköpsprocess. Den är en viktig stomme i en inköpares arbete. Att lägga tid och fokus på alla moment gör ditt arbete lättare och mer strukturerat.

Behovsanalysprocessen

Kartläggning och fastställande av företagets inköpsbehov avseende sortiment, kvalitet, volymer etc.

Marknadsanalysprocessen

Syftar till att kartlägga leverantörsmarknadens möjligheter att tillfredsställa företagets behov på bästa sätt. I denna process görs ett urval av potentiella leverantörer.

Avtalsprocessen

Omfattar upphandlingen från anbudsbegäran till avtalsslutande. Detta innebär att man enar företagets behov med marknadens förutsättningar att tillfredsställa dessa.

Leveransprocessen

Omfattar beställnings- och leveranshantering inklusive leveransbevakning, reklamationer och betalningsrutiner och att skapa effektivitet i dessa.

Uppföljningsprocessen

Omfattar mätning och uppföljning av såväl inköpsprocessens effektivitet, leverantörsprestationer samt identifiering av förbättrings- och utvecklingsmöjligheter inom inköpsprocessens olika delar.

Kommande kursstarter

01 jun
Inköpsekonomi Silf Online på distans
01 jun
LUF i Praktiken Silf Online på distans
03 jun
Förhandlingsteknik Silf Online på distans
08 jun
Framgångsrik affärsförhandling Silf Online på distans
08 jun
Spendanalys Silf Online på distans
22 jun
Köpkortet - Inköp och försörjning Silf Online på distans
24 jun
Logistikkortet - Lönsam logistik Silf Online på distans
24 aug
Inköpsekonomi Silf Online på distans
26 aug
Förhandlingsteknik Silf Online på distans
07 sep
Köpkortet - Inköp och försörjning Silf Online på distans

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015