Silfs inköpsprocess

I våra utbildningar ingår Silfs inköpsprocess. Den är en viktig stomme i en inköpares arbete. Att lägga tid och fokus på alla moment gör ditt arbete lättare och mer strukturerat.

Behovsanalysprocessen

Kartläggning och fastställande av företagets inköpsbehov avseende sortiment, kvalitet, volymer etc.

Marknadsanalysprocessen

Syftar till att kartlägga leverantörsmarknadens möjligheter att tillfredsställa företagets behov på bästa sätt. I denna process görs ett urval av potentiella leverantörer.

Avtalsprocessen

Omfattar upphandlingen från anbudsbegäran till avtalsslutande. Detta innebär att man enar företagets behov med marknadens förutsättningar att tillfredsställa dessa.

Leveransprocessen

Omfattar beställnings- och leveranshantering inklusive leveransbevakning, reklamationer och betalningsrutiner och att skapa effektivitet i dessa.

Uppföljningsprocessen

Omfattar mätning och uppföljning av såväl inköpsprocessens effektivitet, leverantörsprestationer samt identifiering av förbättrings- och utvecklingsmöjligheter inom inköpsprocessens olika delar.

Kommande kursstarter

20 sep
Inköpsekonomi Live på distans
20 sep
Transport & Distribution Live på distans
22 sep
22 sep
Förhandlingsteknik Live på distans
27 sep
Framgångsrik projektledning Live på distans
28 sep
Logistikflöden och lager Live på distans
04 okt
Category Management Stockholm & Live på distans

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015