LOU grund och fördjupning

Silfs lärare Catharina Piper om LOU 2+1 

 

1. Varför kursen är omgjord till 2 dagar + 1 dag

"Kursen har strukturerats om för att tydliggöra vilka moment som är på grund- respektive fördjupningsnivå. Det blir nu enklare för en deltagare att välja vilken nivå som passar bäst. Istället för ”one size fits all” medför kursens omstrukturering till att samtliga deltagare i större utsträckning har ungefär samma grund att stå på vilket också är positivt vid diskussioner och gruppövningar. Kursens nya upplägg möjliggör också för deltagare att gå grunddelen vid ett tillfälle och att senare, efter att ha omsatt kunskapen i praktiken under en period, gå på den fördjupande delen."

 

2. Vad det är för väsentlig skillnad

"Den väsentliga skillnaden är hur kursen har delats upp i en grundläggande del på 2 dagar och en fördjupande del på 1 dag, och där deltagaren nu kan välja när och hur respektive kurs ska genomföras. Den stora skillnaden blir att deltagaren får större frihet samtidigt som samtliga deltagare på respektive kurs i större utsträckning har samma grund att stå på."

 

3. Vad jag som deltagare får med mig efter kursen

"Kursen ger en heltäckande bild av LOU och lämpar sig för både nybörjare och personer med erfarenhet. Målsättningen med kursen är att avhandla och täcka in samtliga moment som förekommer vid offentlig upphandling enligt LOU på såväl grundnivå som på fördjupande nivå. Kursen blandar teori och praktik och i syfte att deltagaren efteråt ska känna sig tryggare, oavsett om deltagaren arbetar som upphandlare/inköpare eller som bid manager eller liknande. 

 

LOU – grund

Kursen LOU – grund ger dig en heltäckande introduktion till regelverket kring offentlig upphandling. Kursen utgår från upphandlingsprocessen och tar dig genom processen från ax till limpa. Ambitionen är att göra dig till en bättre inköpare och upphandlare. Du får verktygen och kunskapen om framförallt LOU, med en kombination av teori och praktiska exempel från viktiga upphandlingsfall i EU-domstolen. Läs mer om LOU – grund

LOU – fördjupning

Kursen LOU – fördjupning är för dig som har gått grundkursen eller som har omfattande erfarenhet av upphandling enligt LOU. Kursen behandlar flertalet moment vid offentlig upphandling med viss fokus på ramavtal, utvärdering, utvärderingsmodeller och hållbar upphandling. Kursen tar även upp särskilda villkor för fullgörande av kontrakt samt ändring av kontrakt och ramavtal samt den praxis som är relevant för dessa olika delar. Därtill behandlas rättsmedel och sekretess inom offentlig sektor. Läs mer om LOU – fördjupning

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight