Vilken kurs i offentlig upphandling passar mig?

Upphandlingslicens - Grundutbildning upphandling

I Silfs Upphandlingslicens - Grundutbildning upphandling får du verktyg för och vetskap om hur du genomför bra offentliga upphandlingar. Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för leverantörsbedömningar.

Affärsmannaskap i offentlig upphandling

Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig en bra grund för att arbeta strategiskt och taktiskt med inköp och upphandling i den offentliga sektorn. Du får förståelse för den goda affären är uppbyggd samt hur denna implementeras genom modernt inköps- och upphandlingsarbete i en offentlig miljö.

LOU i praktiken

På kursen LOU i praktiken blir du uppdaterad kring lagregler och får de senaste tillämpbara kunskaperna om framförallt LOU, genom en kombination av teori och praktiska exempel från viktiga upphandlingsfall i EU-domstolen.

LUF i praktiken

På kursen LUF i praktiken lär du dig om vad som är utmärkande för LUF, lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn och får de senaste kunskaperna om regelsystemet.

Offentlig entreprenadupphandling

På kursen Offentlig entreprenadupphandling lär du dig att behärska standardavtalen inom entreprenadrätten och att kunna ställa rätt krav i enlighet med offentliga upphandlingsjuridiken i LOU/LUF. På så vis undviker du juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med upphandlingar.

Offentlig förhandlingsteknik

Kursen Offentlig förhandlingsteknik är en grundutbildning i affärsförhandling för offentlig sektor och ger dig grundläggande kunskap om förhandlingsprocessens olika delar respektive förhandlingsutrymmet enligt den offentliga upphandlingslagstiftningen.

 

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015