Vilken kurs i offentlig upphandling passar mig?

Upphandlingslicens - Grundutbildning upphandling

I Silfs Upphandlingslicens - Grundutbildning upphandling får du verktyg för och vetskap om hur du genomför bra offentliga upphandlingar. Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för leverantörsbedömningar.

Affärsmannaskap i offentlig upphandling

Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig en bra grund för att arbeta strategiskt och taktiskt med inköp och upphandling i den offentliga sektorn. Du får förståelse för den goda affären är uppbyggd samt hur denna implementeras genom modernt inköps- och upphandlingsarbete i en offentlig miljö.

LOU

På kursen LOU blir du uppdaterad kring lagregler och får de senaste tillämpbara kunskaperna om framförallt LOU, genom en kombination av teori och praktiska exempel från viktiga upphandlingsfall i EU-domstolen. Kursen är uppdelad på 2 dagar med LOU grund och 1 dag LOU fördjupning. Du kan välja att läsa en av delarna eller båda två. 

LUF i praktiken

På kursen LUF i praktiken lär du dig om vad som är utmärkande för LUF, lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn och får de senaste kunskaperna om regelsystemet.

Offentlig entreprenadupphandling

På kursen Offentlig entreprenadupphandling lär du dig att behärska standardavtalen inom entreprenadrätten och att kunna ställa rätt krav i enlighet med offentliga upphandlingsjuridiken i LOU/LUF. På så vis undviker du juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med upphandlingar.

Offentlig förhandlingsteknik

Kursen Offentlig förhandlingsteknik är en grundutbildning i affärsförhandling för offentlig sektor och ger dig grundläggande kunskap om förhandlingsprocessens olika delar respektive förhandlingsutrymmet enligt den offentliga upphandlingslagstiftningen.