Kategoriledarlicens

Kategoristyrning är idag det mest framgångsrika konceptet inom inköp

Kategoristyrning är ett proaktivt och kraftfullt angreppssätt för strategiskt inköp där fokus ligger på att arbeta med organisationens utgifter dvs ”spend”.

När kategoristyrningen tillämpas rätt skapas betydande konkurrensfördelar för både utgifter, kostnader och ökat värde. Mognaden som följer i kategoriarbetet ger värdefulla insikter och utrymme för innovation vilket sammantaget bidrar till förnyelse och lönsamhet för företag och myndigheter.

Silfs ambition är att underlätta och stärka dig i rollen som inköpare och har därför tagit fram detta kostnads- och tidseffektiva paket på nio dagar. Utbildningen ger dig både teori och tillämpningen på hur du projektdriver och implementerar en framgångsrik kategoristrategi.

Silfs populära Kategoriledarlicens på bara 9 dagar:

Category Management - kategoristyrning (2 dagar)
Spendanalys (2 dagar)
Pris- och kostnadsanalys - PPCA (2 dagar)
Supplier Relationship Management - SRM (3 dagar)

Kategoriledarlicensen får du efter godkända kunskapsprov på alla delkurserna.

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och är ett av stegen för att bli Certifierad Inköpare Silf, CISilf®

Boka kategoriledarlicensen

Du väljer datum och plats för delkurserna genom att klicka på respektive kurs.

Dina valda kurstillfällen visas i slutet.

Pris: 68 500 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 15 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 15 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

Bokningsinformation
Kurslokaler