Procurement Leadership Programme - 2018

Utvecklas som inköpschef

Procurement Leadership Programme - PLP är programmet för dig som vill utvecklas i din roll som inköpschef eller för dig som är på väg att bli inköpschef. Du besitter mycket goda kunskaper om inköp och känner dig redo för nästa utmaning.

Utbildningen ger dig den bästa blandningen av teori och praktik. Du får den senaste forskningen, moderna modeller och verktyg. Studier varvas med praktiska exempel från näringslivet så som problemlösning, projektarbeten, studiebesök och verklighetsbaserade case. Spännande gästföreläsare från näringslivet och offentlig sektor berättar egna exempel på hur man driver lyckat utvecklingsarbete och förändringsarbete inom inköp och upphandling. Till din vägledning får du stöd i internationellt erkända professorer som besitter stor expertis inom respektive inriktning.

I programmet får du nätverka, utbyta erfarenheter och kunskaper med andra inköpschefer som befinner sig på samma nivå och som står inför samma utmaningar som du. Du kommer på så vis att bygga upp ett professionellt nätverk över nationsgränserna.

Ett unikt samarbete

I ett unikt samarbete mellan Silf, NEVI (Nederländernas inköpsförbund) och Maastricht University introducerades PLP för den svenska marknaden 2016. Det är ett internationellt inköpsprogram som har funnits i tretton år. Undervisningsspråket är engelska. Programmet för 2018 börjar i mars och omfattar sex moduler och pågår under sammanlagt nio månader.

Vem ska gå?

Du som redan är certifierad inköpare eller har likvärdiga kunskaper och som idag arbetar som inköpschef, är på väg att bli inköpschef eller arbetar i en ledande position inom inköp.

PLP-programmet i översikt

Upplägg Procurement Leadership Programme 2017

2018

Modul 1: 20 – 23 March
Leadership
Introduktion av Prof. Dr Frank Rozemeijer  
Leadership av Prof. Dr Mariëlle Heijltjes
Arrangeras i Nederländerna

 • Teorin bakom diagnos och analys av ditt ledarskap.
 • Praktiska lösningar på dina ledarskapsfrågor.
 • Effektiviteten i din ledarstil.
 • Dela erfarenheter och insikter med andra deltagare.


Modul 2: 18 – 20 April
Strategy
Prof. Dr Arjan van Weele
Arrangeras i Nederländerna

 • Har inköp ett strategiskt fokus inom din organisation?
 • Strategi och strategiformulering.
 • Justera inköpsstrategi med strategin för din organisation.
 • Överföra förändringar i affärsmiljön till din inköpsstrategi.
 • Nya affärsmodeller och konsekvenserna för din inköpsstrategi.
 • ”Business alignment focused outsourcing”.


Modul 3: 16 – 18 May
Organization
Prof. Dr Frank Rozemeijer
Arrangeras i Nederländerna

 • Finns det ett bra sätt att organisera inköp på?
 • Använda metaforer för att titta på organisationer utifrån flera perspektiv.
 • Designa och utveckla effektiva inköpsorganisationer.
 • Realisera inköpssynergier i flera större organisationer.
 • Utforska affärsdriven inköpsmognad.


Modul 4: 12 – 15 June
Finance
Prof. Niclas Hellman
Arrangeras i Sverige

 • Finance control och värdeskapande.
 • Olika former av controlling och deras relevans för inköp.
 • Problem och lösningar med controlling inom inköp.
 • Målsättningar och resultatmätning: Utmaningar för inköp.


Modul 5: 12 – 14 September
Innovation
Prof. Dr. Paul Iske
Arrangeras i Nederländerna

 • Nyckeltrender inom innovation och betydelsen av dessa för din organisation.
 • Hur du kan förnya dig med hjälp av dina leverantörer.
 • “Differentiera och hantera leverantörer i innovationsprocessen”.
 • Trenderna inom servitisation och dess konsekvenser för din organisation.
 • Strategisk segmentering av tjänster och leverantörer av tjänster.
 • Incitamentsavtal och situationer där du kan använda dem.


Modul 6: 17 – 19 October
Managing Change
Dr. Arend Ardon
Arrangeras i Nederländerna  

 • Strategier för olika slags förändringar.
 • Förändringar på mikro respektive makronivå.
 • Varför leder logiska förändringsinsatser så ofta till icke logiska resultat?
 • Stagnerande mönster och hur du oavsiktligt behåller dem.
 • Aktiviteter som stöttar dig genom att revitalisera förändring.

Peer Coaching

Under peer coaching kommer du att fokusera på att utveckla ditt eget personliga ledarskap. Du kommer att arbeta i små grupper under ledning av en handledare. Sammanlagt omfattar detta moment i utbildningen fem fysiska möten, tre timmar per gång där du får konkreta stöd och tips genom hela programmet. Detaljerna i upplägget bestäms inom gruppen tillsammans med handledaren.


Projektarbete

Deltagarna delas in i mindre grupper under första delen, 3-4 personer i varje grupp. Tillsammans kommer gruppen att utveckla en ny strategi eller kreativ lösning för en relevant inköpsfråga. Hur projektarbetet utförs bestäms i gruppen, möten efter föreläsningar, telefon eller skypemöten vad som passar gruppen bäst. Projektarbetet pågår under hela utbildningsprogrammet och presenteras slutligen för betygsnämnden den 8 – 9 november.

Examen

För att bli examinerad från utbildningsprogrammet kommer du att bedömas på ett antal aktiviteter. Efter varannan modul skriver du en uppsats där du kopplar samman teori och praktik. Du kommer att skriva sammanlagt tre uppsatser som innefattar 20 timmar per uppsats. Uppsatserna skrivs på distans och lämnas in elektroniskt via e-post. Uppsatserna betygssätts av en professor tillsammans med en representant från betygsnämnden samt en av de andra deltagarna på programmet. Utöver uppsatserna kommer du även att skriva en kort reflektionsblogg efter varje avslutad modul.

Projektarbetet betygssätts utifrån tre kriterier: rapporten, utförandet av grupparbetet och din individuella prestation i gruppen.

Utbildningsprogrammet avslutas med en högtidlig ceremoni och diplomutdelning den 13 december.

Övrig information

Pris

Pris: €14.620 (exklusive moms).
Silf medlemmar: €12.715 (exklusive moms)

Priset inkluderar examinering i Procurement Leadership Programme. Se även Terms and Conditions.
Priset är exklusive resor och uppehälle.

Antagning

Antagningsprocessen sker i två steg. Först blir du intervjuad av en representant från Silf och därefter blir du intervjuad av en professor från Maastricht University. Båda intervjuerna sker på telefon.

Vi tar totalt emot 24 personer per program. Principen först till kvarn gäller.

Ansök nu!


Läs vidare på NEVIS webbplats.

NEVi

Logga Maastricht University

Silf logga PLP

Vill du veta mer?

Kontakta Andreas Takacs
Telefon: 08-752 16 81
E-post: andreas.takacs@silf.se

Antagning

Antagningsprocessen sker i två steg. Först blir du intervjuad av en representant från Silf och därefter blir du intervjuad av en professor från Maastricht University. Båda intervjuerna sker på telefon.
Vi tar totalt emot 24 personer per program. Principen först till kvarn gäller.

Maila ditt intresse till Andreas Takacs.

 

Procurement Leadership Programme - PLP

Thomas Andersson, deltagare 2014

Thomas Andersson - deltagare PLP 2014
Jag har gått Procurement Leadership Programme och kan varmt rekommendera detta för alla som vill utvecklas och bli nästa generations inköpschef. Såväl innehåll som arrangemang håller en extremt hög nivå.

Thomas Andersson, Purchasing Director, Viking Supply Ships