"Innovation är ett av mina ledord"

Daniel Aronsson, ansvarig för inköp av IT-contractors på Fujitsu, berättar om hur det kom sig att han jobbar med inköp, vilka spännande projekt de har på gång samt varför du ska satsa på inköp. Han har gått Silfs internationella ledarskapsprogram för inköpare, PLP, och vinningen med att gå den är bland annat att samarbetet med andra ökat. Annat bra med PLP är kombinationen mellan inköp och ledarskap för den som vill utvecklas inom ledarskap i inköpet.

Berätta om ditt arbete och ansvar som inköpschef på Fujitsu

Som inköpschef på Fujitsu ansvarar jag och mina medarbetare på inköpsavdelningen för inköp av IT-contractors, vilket i folkmun kan beskrivas som externa konsulter/resurser. Det är alla typer av konsulter, från bemannings- och resurskonsulter där vi fyller en stol, till de som är mer inriktade mot kundlösningar så som verksamhetskonsulter och IT-arkitekter. Ansvaret sträcker sig för närvarande till ca 10 större länder i Europa och jag själv är sedan fem år placerad i södra Tyskland.

Hur kom det sig att du började med inköp som profession dvs. vad fick dig att välja den vägen? 

Jag studerade ursprungligen marknadsföring, men efter en spännande D-uppsats inom ämnet leverantörsnätverk så valde jag att byta inriktning på karriärbanan. Känslan var att min analytiska personlighet skulle lämpa sig väldigt bra för inköpsarbetet.

Vad känner du dig stolt över att ni har åstadkommit på avdelningen? 

Vi har lyckats att kombinera en global och en regional inköpsstrategi på ett framgångsrikt sätt. Vi började med att gå från regionala lösningar till en Europeisk lösning. Under resans gång har vi kommit fram till att en kombination med lokalt footprint och en Europeisk konsolidering, fungerar bäst för verksamheten.

Vilken betydelse har inköp på Fujitsu?

Traditionellt har inköp haft en betydligt lägre ställning inom IT branschen jämfört med andra branscher som exempelvis detaljhandeln och fordonsindustrin, men det sker en förändring just nu inom Fujitsu. Inköpet har fått en större betydelse de senaste åren där vi, efter en uppbyggnad av funktionen, arbetar både på övergripande kategoristyrnings nivå- och nationell nivå. Inköpet får komma in tidigare i affären vilket är väldigt viktigt inom IT då det är där en hel del av besparingarna finns att göra.

Vad står ni inför under 2020, några spännande projekt på gång? 

Innovation är ett av mina ledord när vi går in i 2020. Vi försöker bland annat titta på alternativ som gör att vi kan bättre hantera det kompetensbehov som råder på den lokala marknaden, ett slags komplement till den existerande affären helt enkelt.

Vad gör Fujitsu till en spännande arbetsgivare? 

Fujitsu har historiskt vuxit i Europa genom förvärv av ett stort antal bolag. Förvärven har gjort att vi består av olika organisationer och kulturer. Allting fanns inte på plats sedan tidigare vilket har gjort att det finns möjligheter att skapa egna lösningar och bidra med innovationer. Det kommer dock inte utan sina utmaningar så det blir en hel del koordinering och införsäljningsarbete där man måste ta hänsyn till lokalt ”footprint” och historia.

Om jag idag inte vet om inköp är ett jobb att satsa på, vad säger du då till mig? 

Det är nog väldigt individuellt från person till person men för mig så är det som lockar inom inköp bredden av de områden som man får användning för. Alltifrån marknadsföring och försäljning, till stakeholder management, ekonomi och organisation. Personligen är det inte stenhård förhandling, med målet att pressa priserna i botten, som driver mig. Det som lockar är snarare att vara med och ta fram strategier, innovation och change management.

Daniel har nyligen ökat den egna kompetensen då han medverkat i Silfs internationella ledarskapsprogram för inköpschefer, Procurement Leadership Program - PLP.

Vilken effekt märker du att detta har gett inköp på Fujitsu?

Den största skillnaden som jag har märkt är att mitt samarbete med andra inom både inköp och verksamheten har förändrats på ett oerhört positivt sätt. Det kan direkt härröras till avsnittet ’Personal Development’ inom PLP där det var ett av mina förbättringsområden och jag märkte en stor skillnad parallellt med att jag läste programmet. Istället för att det ska bli ett ställningskrig i mailboxen så får vi betydligt bättre resultat genom att lyfta luren och ta ett samtal med varandra.

Vad i ledarskapsprogrammet vill du lyfta fram om det finns någon som funderar på att läsa samma som du gjort?

Det är framförallt kombinationen mellan inköp och ledarskap. Man studerar tillsammans med kollegor från olika delar i världen som också vill utvecklas inom ledarskap i inköpet. Det ger fantastiska möjligheter att diskutera och utveckla sig då diskussionerna är på än helt annan detaljnivå än tidigare utbildningar.

En annan sak är att man även lär sig skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt vilket blir allt viktigare när man klättrar i inköpsrollen. Med det får man också lära sig också att zooma ut och ta in fler perspektiv och ställa sig frågor som, ”hur tänker de andra?”. Det här är kunskaper som man lär sig under arbetslivet men PLP accelererar den utvecklingen.

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen och varför? 

Nu blir det här visserligen lite svårt för den svenska publiken, men min fru (som är tyska) sa utan att tveka, Jan Josef Liefers baserat på hans roll som Karl-Friedrich Boerne i den tyska TV-produktionen Tatort Münster. Hans karaktär kan allt och vet allt, åtminstone enligt sina egna teorier. I praktiken så hamnar han rätt ofta i trubbel just utifrån att han tror sig veta och kunna allt. Jag kan inte annat än hålla med henne!

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Procurement Leadership Program

Schema till PLP inköpschefsprogrammet Procurement Leadership Program är programmet för dig som vill utvecklas i din roll som inköpschef eller för dig som är på väg att bli inköpschef. Programmet för 2024 börjar i mars och omfattar sex moduler och pågår under sammanlagt nio månader. Sista dagen för anmälan är 1 februari. Läs mer om Procurement Leadership Program