Inköpsmognad för offentlig sektor

Hur inköpsmogen är din organisation? Gör en självskattning för att få kunskap om var ni befinner er. Fyll i intresseanmälan nedan så skickar vi länken till verktyget.

Mätning av inköpsmognad

Metoden att mäta mognadsgraden har sedan länge använts för offentlig sektor i bland annat Nederländerna, Skottland, Norge och nu även i Sverige.

Inköpsmognad kan beskrivas som:

  • Mått på hur verksamheten mår ur ett inköpsperspektiv
  • Från att vara operativ och reaktiv till att vara strategisk och proaktiv
  • Från inköp som stödfunktion till att bidra till organisationens framgång på marknaden

Verktyg för mätning

Mätning av inköpsmognadsgraden ska först och främst ses som ett avstamp på resan mot att nå Inköpsmognad. Mätningen ger en bild över nuläge, börläge och vägen dit - anpassat efter den egna organisationens behov och ambitioner. Läs mer om Mätning av Inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor, pdf.

Inköpsmognad huset strategiska processer och möjliggörande processer

Inköpsmognadshuset är en illustration över alla ingående delar där de möjliggörande processerna utgör grunden till de strategiska processerna. På detta sätt blir det tydligt hur olika delar samverkar och tillsammans bidrar till en ökad mognad och kompetens inom inköp. 

 

Skriv in namn och e-postadress så får du tillgång till verktyget:

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

(Fält markerade med * är obligatoriska)

Johan Johansson Inköpsmognad Alvesta kommun
För Alvestas del var det oerhört värdefullt att ha stöttning från Silf som med sin kunskap och erfarenhet bidrog till ökade insikter i vald kategori. Genom att arbeta med kategoristyrning har vi identifierat olika förbättringsområden inom den valda kategorin varav flera leder till ökad måluppfyllelse och en direkt kostnadssänkning.”

Johan Johansson, Upphandlingschef i Alvesta.

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se