Logistikflöden och lager

Kursen Logistikflöden och lager ger dig grundläggande kunskaper om modern lager- och materialhantering. Du får se exempel på nya metoder och verktyg för att nå ett så kostnadseffektivt flöde som möjligt av varor i hela kedjan.

De främsta lösningarna inom lager- och materialhantering

Bra lagerhantering handlar om ett snabbt genomflöde snarare än en omfattande lagring. Med effektivare informationshantering, e-handel och ett tätare samarbete hanteras allt fler artikelnummer och mindre orderstorlekar, men mer frekventa order. Visionen är ett jämnt, kostnadseffektivt flöde av varor från tillverkare till slutkund. 

Kursen Logistikflöden och lager ger dig goda kunskaper om nya möjligheter, metoder och verktyg. Du lär dig att genom goda exempel, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och erfarna lärare effektivisera befintliga lager och utveckla nya innovativa lagerkoncept.

Från Logistikflöden och lager

  • Lagerhanteringens betydelse för logistikkostnader och leveransservice
  • Effektivisering av flödet i lagret
  • Organisation, rutiner och lagerhantering
  • Sortimentsanalys
  • Dimensionering av lager: nybyggnad och ombyggnad

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om modern lager- och materialhantering i stort.

Målet är att du efter kursen fått kunskap om nya möjligheter, metoder och verktyg som påverkar lagrets och materialhanteringens betydelse för hela verksamhetens operativa effektivitet.

Vem ska gå Logistikflöden och lager?

Du som arbetar med lager och förråd, övergripande logistikfrågor och/eller programutveckling för lager och lagerstyrning.

För att du ska kunna ta till dig innehållet på den här utbildningen, krävs inga formella förkunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av lager- eller materialhantering sedan tidigare, alternativt har gått delkurserna i Silfs Logistiklicensen – Grundutbildning logistik.


Logistikflöden och lager är en fristående kurs på 2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ och senior nivå (EJLog och ESLog) för dig som ska bli certifierad logistiker.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Att hitta och välja arbetssätt som ger lägre kostnader och högre leveransservice
  • Att analysera behovet av hanteringskapacitet och lagerutrymme
  • Att utveckla nya innovativa lagerkoncept

Kommande starter

Datum: 1 oktober - 2 oktober
Kurslokal: Distans
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Lojalitets- och boka-tidigt-erbjudanden

Silfs lojalitetserbjudanden 2024
Lojalitetserbjudande: 

Boka din nästa kurs inom 3 månader efter senaste tillfället - få 10% rabatt. Erbjudandet gäller för dig själv och dina kollegor.* Ange kod lojal. 


Boka-tidigt-erbjudande:

Boka en öppen utbildning med start tidigast om 5 månader och få 15% rabatt.* Ange kod early-bird 

 *Rabatterna kan ej kombineras med andra rabatter/erbjudanden som exempelvis Silfs olika kurspaket/licenserna samt Silfpasset. Tillhörande samma organisationsnummer på Lojalitetserbjudandet.  

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler