Silfs föreningsstyrelse

Ordförande
Ola Kroon, Husbyggnadsvaror, HBV förening

Vice ordförande 
Cecilia Sonesson, Västra Götalandsregionen

Ledamöter
Jonas Lundin, (Region Öst) SVT
Camilla Magnusson, Nolato (Region Väst)
Vakans, (Region Syd)
Anette Lindbom, Nolato Meditech AB

Suppleanter 
Elin Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Valberedning 
Johan Almesjö, HBV
Sebastian Bergfelt, Mountainfield AB

Presentation av föreningsstyrelsen

Ola Kroon - ordförande

Arbetar idag som upphandlingschef för HBV, dvs allmännyttans inköpscentral. Jag har erfarenhet av både försäljning, inköp och logistik och då främst inom hälso- och sjukvården. Har arbetat på Ersta diakoni i många år som inköpschef och dessförinnan på Praktikertjänst med inköp. Är utbildad som marknadsekonom.

Cecilia Sonesson - vice ordförande

Cecilia har en bred erfarenhet från inköp och logistik från både stora globala företag som Volvo AB, Volvo Cars Corp. samt Ericsson AB så väl som från mindre företag. Hon har arbetat från operationell till strategisk nivå och har därför en god kännedom, erfarenhet och förståelse av hela värdekedjan.
Idag arbetar Cecilia som Enhetschef Opererande specialiteter och diagnostik, Koncerninköp på Västra Götalandsregionen.

Jonas Lundin - ordförande i Region Öst

 Jag arbetar idag som inköpschef på Sveriges Television AB (SVT) och den verksamhet som jag har ansvaret för gör upphandlingar och inköp för det indirekta behovet, d.v.s. vi ansvarar inte för inköpen av de program som SVT sänder. Då SVT befinner sig i en förflyttning från traditionell sändning i broadcast till sändning online (SVT Play) där den tekniska utvecklingen går rasande fort är det viktigt att vi på inköp tillsammans med SVTs verksamheter kan hitta verktyg och leverantörer som hjälper SVT i denna förflyttning. Jag har tidigare en bakgrund av upphandling och inköp inom landsting och statliga myndighet.

Camilla Magnusson - ordförande i Region Väst

Jag arbetar idag som GruppInköpsdirektör för Nolato koncernen parallellt med att jag är Inköpsdirektör för Nolato Cerbo 130 anställda i Sverige samt Nolato Jaycare 300 anställda i England. Jag har genom mitt arbetsliv varit verksam inom olika branscher, idag är det plast och Medical inriktning men tidigare var jag på Siemens som Global Kategoriledare Turbinblad inom Gas & Ångturbin division. Dessförinnan spenderade jag 14 år inom bilindustrin (SAAB), inom R&D, marknad samt inköp. Jag har som personligt mål att alltid verka för en konkurrenskraftig produktion av produkter eller tjänster och att säkerställa ett utvecklande och starkt företagande baserat på god affärsetik och långsiktig hållbar värdegrund.

Anette Lindbom - styrelseledamot

Jag arbetar idag som Inköpsdirektör för Nolato Meditech AB, har en bred erfarenhet inom inköp och logistik, där fokus har varit inom medicinteknik och läkemedel, och att säkerställa hela värdekedjan. Huvudfokus har varit strategiskt inköp globalt i tidigare roller på Biomet bland annat. Inom Nolato Meditech har jag ansvaret för allt inköp både direkt och indirekt på två produktionsanläggningar i Skåne. Jag ansvarar för upphandlingar, avtalsarbete samt kategoriarbete både lokalt inom Nolato Meditech samt inom Nolatokoncernen.

Elin Nilsson - suppleant

Forskar och undervisar på Handelshögskolan vid Umeå Universitet med ett fokus på konsumentbeteende, handel och digitalisering. Är programsamordnare för Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik samt Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management vilket innebär ansvar för utvecklingen och kvalitén på programmen. Disputerade med avhandlingen ”Where to shop – understanding consumers choice of grocery stores” där fokus var hur konsumenter väljer butiker och hur olika situationer påverkar deras val. Efter disputationen erhöll Elin ett post-doc stipendium från Handelsrådet för att studera konsumenters attityder till digital-interaktion (som tex. gamification) och hur detta påverkar konsumenternas köpbeteende.

Event

06 mar
Networkingcapital - nätverksträff SCM - 6/3 Silfs kontor, Kistagången 2, Kista
17 mar
Affärsnyttan med att handla utanför boxen - 17/3 Sveriges Television, TV-huset, Oxenstiernsgatan 34, Stockholm
24 mar
Inköp som en värdeskapande organisation samt Årsmöte Silf - 24/3 Scandic Stortorget, Stortorget 15, Malmö
02 apr
Frukostmöte kring Nya Incoterms - 2/4 DSV, Örnekulans väg 5, Göteborg
20 apr
Nätverksträff för Kvinnliga strategiska inköpare öst - 20/4 Silfs kontor, Kistagången 2, Kista
15 maj
Change Management - nätverksträff SCM - 15/5 Silfs kontor, Kistagången 2, Kista
Alla aktiviteter

Regioner

Styrelserna för de tre Silfregionerna, Syd, Väst och Öst... Läs mer om Regioner