Silfs föreningsstyrelse

Ordförande
Ola Kroon, Husbyggnadsvaror, HBV förening

Vice ordförande 
Cecilia Sonesson, Västra Götalandsregionen

Ledamöter
Jonas Lundin, (Region Öst) SVT
Ulf Johansson, (Region Väst) Volvo Car Corporation
Vakans, (Region Syd)
Klas Sjöö, Selecta AB

Suppleanter 
Elin Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Valberedning 
Johan Almesjö, HBV
Kjell Tengberg, Ericsson AB
Magnus Johem, QD Cost Consulting AB
Katarina Tollin, Chr. Hansen Group

Presentation av föreningsstyrelsen

Ola Kroon - ordförande

Arbetar idag som upphandlingschef för HBV, dvs allmännyttans inköpscentral. Jag har erfarenhet av både försäljning, inköp och logistik och då främst inom hälso- och sjukvården. Har arbetat på Ersta diakoni i många år som inköpschef och dessförinnan på Praktikertjänst med inköp. Är utbildad som marknadsekonom.

Cecilia Sonesson - vice ordförande

Cecilia har en bred erfarenhet från inköp och logistik från både stora globala företag som Volvo AB, Volvo Cars Corp. samt Ericsson AB så väl som från mindre företag. Hon har arbetat från operationell till strategisk nivå och har därför en god kännedom, erfarenhet och förståelse av hela värdekedjan.
Idag arbetar Cecilia som Enhetschef Opererande specialiteter och diagnostik, Koncerninköp på Västra Götalandsregionen.

Jonas Lundin - ordförande i Region Öst

 Jag arbetar idag som inköpschef på Sveriges Television AB (SVT) och den verksamhet som jag har ansvaret för gör upphandlingar och inköp för det indirekta behovet, d.v.s. vi ansvarar inte för inköpen av de program som SVT sänder. Då SVT befinner sig i en förflyttning från traditionell sändning i broadcast till sändning online (SVT Play) där den tekniska utvecklingen går rasande fort är det viktigt att vi på inköp tillsammans med SVTs verksamheter kan hitta verktyg och leverantörer som hjälper SVT i denna förflyttning. Jag har tidigare en bakgrund av upphandling och inköp inom landsting och statliga myndighet.

Ulf Johansson - ordförande i Region Väst

Jag har arbetat de senaste 30 åren inom Volvo Cars inköpsavdelning. Mer än 20 år som linjechef och de senaste 3 åren som ansvarig för strategiskt Inköp. Jag har ett brinnande intresse för inköpsrollen i företag och ser med glädje hur den förändras och används av allt fler inom företaget. Ett annat stort intresse är förändringsarbete och att anpassa organisation och duglighet hos våra anställda för att hantera morgondagen. Stor erfarenhet av att göra affärer med kinesiska leverantörer då jag under de senaste 5 åren jobbat tätt ihop med vårt inköp i Shanghai och under några år haft kinesisk personal rapporterande till mig. Kom i kontakt med Silf under 2014 och blev invald i Region Väst styrelse januari 2015.

Klas Sjöö - styrelseledamot

Idag arbetar jag som Supply Chain and R&D Director på Selecta AB med nordiskt ansvar för våra inköp och vår logistikaffär. Jag ansvarar också för vår R&D avdelningen. I min organisation ingår 15 medarbetare varav en Distribution Manager och en R&D Manager som ansvarar för den dagliga driften av sina avdelningar. Jag är också medlem i Selectas svenska samt nordiska ledningsgrupp. Arbetet innebär många både nationella och internationella kontakter, förhandlingar och medverkan i projekt. Jag är marknadsekonom med flera års erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Jag är van att leda verksamhet, driva och utveckla affärer samt har stor vana av affärsförhandlingar, både nationellt och internationellt.

Elin Nilsson - suppleant

Forskar och undervisar på Handelshögskolan vid Umeå Universitet med ett fokus på konsumentbeteende, handel och digitalisering. Är programsamordnare för Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik samt Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management vilket innebär ansvar för utvecklingen och kvalitén på programmen. Disputerade med avhandlingen ”Where to shop – understanding consumers choice of grocery stores” där fokus var hur konsumenter väljer butiker och hur olika situationer påverkar deras val. Efter disputationen erhöll Elin ett post-doc stipendium från Handelsrådet för att studera konsumenters attityder till digital-interaktion (som tex. gamification) och hur detta påverkar konsumenternas köpbeteende.

Event

28 mar
Hållbara leveranskedjor inom privat och offentligt 7A Strandvägen, Stockholm
28 mar
Årsmöte Silf 28 mars 2019 7A Strandvägen, Stockholm
03 apr
Möt Silf på SOI-dagarna i Uppsala 3-5 april Monter 4, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala
25 apr
Frukostseminarium med Silf Region Väst 25 april Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
21 nov
Supply Chain Outlook 2019 Stallgatan 6, Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm
Alla aktiviteter

Regioner

Styrelserna för de tre Silfregionerna, Syd, Väst och Öst... Läs mer om Regioner