Silfs föreningsstyrelse

Ordförande
Anette Lindbom, Nolato MediTech AB

Vice ordförande 
Camilla Magnusson, Nolato (Region Väst) 

Ledamöter
Kenneth Friberg, Kenneth Friberg Consulting (Ordförande i Region Öst) 
Susanne Porter, If (Region Öst)
Lovisa Söderholm, Einride (Ordförande i Region Väst)
Mattias Stridsberg, (Region Syd)

Suppleanter 
Lars Silver, Umeå Universitet

Adjungerad
Sofia Andersson, Silf Competence

Valberedning 
Johan Almesjö, HBV
Ola Kroon, HBV
Sebastian Bergfelt, Mountainfield AB

Presentation av föreningsstyrelsen

Anette Lindbom - ordförande föreningen

Jag arbetar idag som Inköpsdirektör för Nolato Meditech AB, har en bred erfarenhet inom inköp och logistik, där fokus har varit inom medicinteknik och läkemedel, och att säkerställa hela värdekedjan. Huvudfokus har varit strategiskt inköp globalt i tidigare roller på Biomet bland annat. Inom Nolato Meditech har jag ansvaret för allt inköp både direkt och indirekt på två produktionsanläggningar i Skåne. Jag ansvarar för upphandlingar, avtalsarbete samt kategoriarbete både lokalt inom Nolato Meditech samt inom Nolatokoncernen.

Camilla Magnusson - vice ordförande föreningen

Jag arbetar idag som GruppInköpsdirektör för Nolato koncernen parallellt med att jag är Inköpsdirektör för Nolato Cerbo 130 anställda i Sverige samt Nolato Jaycare 300 anställda i England. Jag har genom mitt arbetsliv varit verksam inom olika branscher, idag är det plast och Medical inriktning men tidigare var jag på Siemens som Global Kategoriledare Turbinblad inom Gas & Ångturbin division. Dessförinnan spenderade jag 14 år inom bilindustrin (SAAB), inom R&D, marknad samt inköp. Jag har som personligt mål att alltid verka för en konkurrenskraftig produktion av produkter eller tjänster och att säkerställa ett utvecklande och starkt företagande baserat på god affärsetik och långsiktig hållbar värdegrund.

Lovisa Söderholm - Ordförande i Silf Väst

Jag arbetar idag som ansvarig för Business Development Supply & Procurement på tech bolaget Einride och har över 25 års erfarenhet av att leda och utveckla globala inköpsorganisationer. Tidigare erfarenheter är bland annat att jag varit ansvarig för Processes & Systems + Sustainability och inköp av Chassi, Interiör och Exteriör komponenter på Volvo Cars, varit Executive Vice President för inköp på Kongsberg Automotive och CPO för Direkt Material på SKF. En röd tråd genom mitt inköpsarbete är att leverera resultat genom fokus på ledarskap, affärsmannaskap och sustainability.

Susanne Porter - styrelseledamot

Jag har en lång och gedigen erfarenhet som IT-inköpare med anställningar både i Sverige och Kanada. Inköpsrollerna har varit breda med många inköpskategorier på Lokala, Nordiska, Europeiska och Globala regions nivåer på globala IT-tjänsteföretag; hos amerikanska Electronic Data Systems, Hewlett-Packard och japanska Fujitsu och har därmed arbetat strategiskt med många av deras kundföretags IT-behov. Jag har även arbetat som Inköpskonsult på Svenska Posten IT med licensavtal i samband med ett stort outsourcing projekt. Idag arbetar jag på Nordens största skadeförsäkringsbolag If, IT Services som Senior Contract Manager inom IT Procurement med främst licensportföljen. Jag är certifierad inköpare CISilf och certifierad IACCM Advanced Practitioner CCMAP.

Regioner

Styrelserna för de tre Silfregionerna, Syd, Väst och Öst... Läs mer om Regioner