Silfs föreningsstyrelse

Ordförande
Anette Lindbom, Nolato MediTech AB

Vice ordförande 
Camilla Magnusson, Nolato (Region Väst) 

Ledamöter
Jonas Lundin, SVT (Region Öst) 
Susanne Porter, If (Region Öst)
Camilla Magnusson, Nolato (Region Väst)
Henrik Edvall, konsult (Region Syd)

Suppleanter 
Elin Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Valberedning 
Johan Almesjö, HBV
Sebastian Bergfelt, Mountainfield AB

Presentation av föreningsstyrelsen

Anette Lindbom - ordförande föreningen

Jag arbetar idag som Inköpsdirektör för Nolato Meditech AB, har en bred erfarenhet inom inköp och logistik, där fokus har varit inom medicinteknik och läkemedel, och att säkerställa hela värdekedjan. Huvudfokus har varit strategiskt inköp globalt i tidigare roller på Biomet bland annat. Inom Nolato Meditech har jag ansvaret för allt inköp både direkt och indirekt på två produktionsanläggningar i Skåne. Jag ansvarar för upphandlingar, avtalsarbete samt kategoriarbete både lokalt inom Nolato Meditech samt inom Nolatokoncernen.

Camilla Magnusson - vice ordförande föreningen och ordförande i Region Väst

Jag arbetar idag som GruppInköpsdirektör för Nolato koncernen parallellt med att jag är Inköpsdirektör för Nolato Cerbo 130 anställda i Sverige samt Nolato Jaycare 300 anställda i England. Jag har genom mitt arbetsliv varit verksam inom olika branscher, idag är det plast och Medical inriktning men tidigare var jag på Siemens som Global Kategoriledare Turbinblad inom Gas & Ångturbin division. Dessförinnan spenderade jag 14 år inom bilindustrin (SAAB), inom R&D, marknad samt inköp. Jag har som personligt mål att alltid verka för en konkurrenskraftig produktion av produkter eller tjänster och att säkerställa ett utvecklande och starkt företagande baserat på god affärsetik och långsiktig hållbar värdegrund.

Jonas Lundin - ordförande i Region Öst

Jag arbetar idag som inköpschef på Sveriges Television AB (SVT) och den verksamhet som jag har ansvaret för gör upphandlingar och inköp för det indirekta behovet, d.v.s. vi ansvarar inte för inköpen av de program som SVT sänder. Då SVT befinner sig i en förflyttning från traditionell sändning i broadcast till sändning online (SVT Play) där den tekniska utvecklingen går rasande fort är det viktigt att vi på inköp tillsammans med SVTs verksamheter kan hitta verktyg och leverantörer som hjälper SVT i denna förflyttning. Jag har tidigare en bakgrund av upphandling och inköp inom landsting och statliga myndighet.

Henrik Edvall - styrelseledamot

Jag har drygt 20 års arbetslivserfarenhet från inköp, produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Under mina år inom inköp har jag arbetat i globala funktioner på företag som Tetra Pak och Sony Ericsson samt har bred erfarenhet som inköpkonsult från flera branscher inom e-handel, telekom, energi och finans. Bland mina roller har jag arbetet som inköpschef, kategorichef, inköpare och konsult, är utbildad produktions- och materialingenjör från Lunds Tekniska högskola och har en MBA från Henley. Har vidare medverkat i börsnoteringsprocessen av BHG Group där jag implementerat bolagsövergripande policys i koncernens bolag samt varit administrativ chef och ansvarig för bland annat personal och indirekt inköp. Jag vill fortsätta bidra till att Silf förening utvecklas för sina medlemmar genom intressanta seminarier och möjligheter att dela kunskap och erfarenheter inom inköp och logistik.

Susanne Porter - styrelseledamot

Jag har en lång och gedigen erfarenhet som IT-inköpare med anställningar både i Sverige och Kanada. Inköpsrollerna har varit breda med många inköpskategorier på Lokala, Nordiska, Europeiska och Globala regions nivåer på globala IT-tjänsteföretag; hos amerikanska Electronic Data Systems, Hewlett-Packard och japanska Fujitsu och har därmed arbetat strategiskt med många av deras kundföretags IT-behov. Jag har även arbetat som Inköpskonsult på Svenska Posten IT med licensavtal i samband med ett stort outsourcing projekt. Idag arbetar jag på Nordens största skadeförsäkringsbolag If, IT Services som Senior Contract Manager inom IT Procurement med främst licensportföljen. Jag är certifierad inköpare CISilf och certifierad IACCM Advanced Practitioner CCMAP.

Elin Nilsson - suppleant

Forskar och undervisar på Handelshögskolan vid Umeå Universitet med ett fokus på konsumentbeteende, handel och digitalisering. Är programsamordnare för Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik samt Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management vilket innebär ansvar för utvecklingen och kvalitén på programmen. Disputerade med avhandlingen ”Where to shop – understanding consumers choice of grocery stores” där fokus var hur konsumenter väljer butiker och hur olika situationer påverkar deras val. Efter disputationen erhöll Elin ett post-doc stipendium från Handelsrådet för att studera konsumenters attityder till digital-interaktion (som tex. gamification) och hur detta påverkar konsumenternas köpbeteende.