Silfs föreningsstyrelse

Ordförande
Ola Kroon, Husbyggnadsvaror, HBV förening

Vice ordförande 
Jonas Lundin, SVT (Region Öst) 

Ledamöter
Susanne Porter, If (Region Öst)
Camilla Magnusson, Nolato (Region Väst)
Vakans, (Region Syd)
Anette Lindbom, Nolato MediTech AB

Suppleanter 
Elin Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Valberedning 
Johan Almesjö, HBV
Sebastian Bergfelt, Mountainfield AB

Presentation av föreningsstyrelsen

Ola Kroon - ordförande

Arbetar idag som upphandlingschef för HBV, dvs allmännyttans inköpscentral. Jag har erfarenhet av både försäljning, inköp och logistik och då främst inom hälso- och sjukvården. Har arbetat på Ersta diakoni i många år som inköpschef och dessförinnan på Praktikertjänst med inköp. Är utbildad som marknadsekonom.

Jonas Lundin - vice ordförande föreningen och ordförande i Region Öst

Jag arbetar idag som inköpschef på Sveriges Television AB (SVT) och den verksamhet som jag har ansvaret för gör upphandlingar och inköp för det indirekta behovet, d.v.s. vi ansvarar inte för inköpen av de program som SVT sänder. Då SVT befinner sig i en förflyttning från traditionell sändning i broadcast till sändning online (SVT Play) där den tekniska utvecklingen går rasande fort är det viktigt att vi på inköp tillsammans med SVTs verksamheter kan hitta verktyg och leverantörer som hjälper SVT i denna förflyttning. Jag har tidigare en bakgrund av upphandling och inköp inom landsting och statliga myndighet.

Camilla Magnusson - ordförande i Region Väst

Jag arbetar idag som GruppInköpsdirektör för Nolato koncernen parallellt med att jag är Inköpsdirektör för Nolato Cerbo 130 anställda i Sverige samt Nolato Jaycare 300 anställda i England. Jag har genom mitt arbetsliv varit verksam inom olika branscher, idag är det plast och Medical inriktning men tidigare var jag på Siemens som Global Kategoriledare Turbinblad inom Gas & Ångturbin division. Dessförinnan spenderade jag 14 år inom bilindustrin (SAAB), inom R&D, marknad samt inköp. Jag har som personligt mål att alltid verka för en konkurrenskraftig produktion av produkter eller tjänster och att säkerställa ett utvecklande och starkt företagande baserat på god affärsetik och långsiktig hållbar värdegrund.

Anette Lindbom - styrelseledamot

Jag arbetar idag som Inköpsdirektör för Nolato Meditech AB, har en bred erfarenhet inom inköp och logistik, där fokus har varit inom medicinteknik och läkemedel, och att säkerställa hela värdekedjan. Huvudfokus har varit strategiskt inköp globalt i tidigare roller på Biomet bland annat. Inom Nolato Meditech har jag ansvaret för allt inköp både direkt och indirekt på två produktionsanläggningar i Skåne. Jag ansvarar för upphandlingar, avtalsarbete samt kategoriarbete både lokalt inom Nolato Meditech samt inom Nolatokoncernen.

Susanne Porter - styrelseledamot

Jag har en lång och gedigen erfarenhet som IT-inköpare med anställningar både i Sverige och Kanada. Inköpsrollerna har varit breda med många inköpskategorier på Lokala, Nordiska, Europeiska och Globala regions nivåer på globala IT-tjänsteföretag; hos amerikanska Electronic Data Systems, Hewlett-Packard och japanska Fujitsu och har därmed arbetat strategiskt med många av deras kundföretags IT-behov. Jag har även arbetat som Inköpskonsult på Svenska Posten IT med licensavtal i samband med ett stort outsourcing projekt. Idag arbetar jag på Nordens största skadeförsäkringsbolag If, IT Services som Senior Contract Manager inom IT Procurement med främst licensportföljen. Jag är certifierad inköpare CISilf och certifierad IACCM Advanced Practitioner CCMAP.

Elin Nilsson - suppleant

Forskar och undervisar på Handelshögskolan vid Umeå Universitet med ett fokus på konsumentbeteende, handel och digitalisering. Är programsamordnare för Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik samt Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management vilket innebär ansvar för utvecklingen och kvalitén på programmen. Disputerade med avhandlingen ”Where to shop – understanding consumers choice of grocery stores” där fokus var hur konsumenter väljer butiker och hur olika situationer påverkar deras val. Efter disputationen erhöll Elin ett post-doc stipendium från Handelsrådet för att studera konsumenters attityder till digital-interaktion (som tex. gamification) och hur detta påverkar konsumenternas köpbeteende.