Regioner

Region Väst

Ordförande
Lovisa Söderholm

Vice ordförande
Camilla Magnusson, Nolato  

Ledamöter
Carina Malmqvist, Strängbetong AB
Henric Wolrath, Vattenfall
Samuel Sundbrandt, SKF
Torgny Nilsson, CGI
Lena Landelius, Adigo Drive AB
Ulf Johansson, Volvo Car Corporation

Suppleant
Benny Hall, MTR

Valberedning 
Sebastian Bergfelt, Mountainfield

Region Öst

Ordförande
Jonas Lundin, Sveriges Television

Vice ordförande 
Anna Henriksson, Sodexo AB 

Ledamöter 
Petter Järte, Interwell AB
Per Ahlin, Tritech

Suppleant
Tobias Jornving, YSCP

Region Syd

Aktiviteter under 2021 genomförs av kansliet på Silf. Kontakta Anna Sjöblom vid frågor.
ansj@silf.se