Regioner

Region Väst

Ordförande
Ulf Johansson, Volvo Car Corporation 

Vice ordförande 
Anna Brandt, RISE Research Institutes of Sweden AB

Ledamöter
Thomas Andersson, Viking Supply Ships
Torgny Nilsson, Mölnlycke Health Care
Carina Malmqvist, TOOLS
Niclas Hjerdin, CEVT
Thomas Loong, SKF AB
Arni Halldorsson, Chalmers Tekniska Högskola
Anna Dubois, Chalmers Tekniska Högskola
Torgny Nilsson, Affecto Sweden AB
Kåre Groth

Valberedning 
Kjell Tengberg

Region Öst

Tf ordförande
Jonas Lundin, Sveriges Television

Vice ordförande 
Anna Henriksson, Coor Service Management 

Ledamöter 
Petter Järte, Interwell AB
Per Ahlin, ISS Facility Services
Ola Kroon, Husbyggnadsvaror, HBV förening
Ulrika Grive Enlund, Siemens
Niklas Andersson, Acando
Karl-Erik Wallin, SVAB Hydraulik AB

Suppleant
Hanna Landgren, YSCP

Valberedning 
Magnus Johem, QD Cost Consulting AB

Region Syd - vilande 2018

Aktiviteter under 2018 genomförs av kansliet på Silf. Kontakta Anna Sjöblom vid frågor.
ansj@silf.se

Evenemang

31 jan
Upphandlingsdagarna 2018 Kistamässan, Monter B:35, Arne Beurlingstorg 5, Kista
Alla aktiviteter