Hur vi interagerar i den digitala världen

Från ett examensarbete i aktuella ämnet digital interaktion

På en nätverksträff med Silf presenterade Dr. Elin Nilsson resultatet av sina studenters studie och examensarbete "Intern kommunikation i en extrem situation" om bland annat hur vi interagerar med varandra i den digitala världen, hur vi arbetar idag och hur vi ser att vi kommer att sköta vårt arbete framöver.

Presentationsmaterialet i text och bild

Hur vi interagerar i den digitala världen, pdf.

Dr. Elin Nilsson vid Handelshögskolan i Umeå är styrelseledamot i Silfs föreningsstyrelse och studenterna som gjort studien är Julia Forsgren och Josefin Holmström. 

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight