Procurement Leadership Program

Utvecklas som inköpschef!

Utveckla din ledarskapsförmåga och utmana dig med det senaste inom inköpsledning. Programmet är för dig som besitter goda kunskaper inom inköp och känner dig redo för nästa utmaning.

 • Fördjupa din kunskap att bättre tackla de utmaningar du ställs inför då du går mot en ny och mer komplex inköpsroll
 • Öka din förståelse för ditt eget ledarskap och hur du kan optimera din potential
 • Få nya perspektiv och konkreta handlingsplaner för att ta ansvar för din organisations inköpsutveckling
 • Utveckla hur du samverkar med och påverkar dina viktigaste affärsintressenter
 • Bygg upp ett internationellt nätverk med inköpare som står inför samma utmaningar som du


Du får den senaste forskningen, moderna modeller och verktyg. Studier varvas med praktiska exempel från näringslivet så som problemlösning, projektarbeten, studiebesök och verklighetsbaserade case. Spännande gästföreläsare från näringslivet och offentlig sektor berättar egna exempel på hur man driver lyckat utvecklingsarbete och förändringsarbete inom inköp och upphandling. Till din vägledning får du stöd i internationellt erkända professorer som besitter stor expertis inom respektive inriktning.

Ett unikt samarbete

I ett unikt samarbete mellan Silf, NEVI (Nederländernas inköpsförbund) och Maastricht University introducerades PLP för den svenska marknaden 2016. Det är ett internationellt inköpsprogram som har funnits i fjorton år. Undervisningsspråket är engelska. Programmet för 2024 börjar i mars och omfattar sex moduler och pågår under sammanlagt nio månader. Sista dagen för anmälan är 1 februari. 

PLP-programmet i översikt

Upplägg Procurement Leadership Programme 2022

2024

Modul 1: 12–15 mars

Leadership

Key teacher: Leadership av Prof. Dr Mariëlle Heijltjes
Arrangeras i Nederländerna

 • Teorin bakom diagnos och analys av ditt ledarskap.
 • Praktiska lösningar på dina ledarskapsfrågor.
 • Effektiviteten i din ledarstil.
 • Dela erfarenheter och insikter med andra deltagare.


Modul 2: 10–12 april

Strategy

Key teacher: Prof. Dr Michael Mol
Arrangeras i Nederländerna

 • Strategi och strategiformulering.
 • Justera inköpsstrategi med strategin för din organisation.
 • Överföra förändringar i affärsmiljön till din inköpsstrategi.
 • Nya affärsmodeller och konsekvenserna för din inköpsstrategi.


Modul 3: 15–17 maj

Organization

Key teacher: Prof. Dr Frank Rozemeijer
Arrangeras i Nederländerna

 • Använda metaforer för att titta på organisationer utifrån flera perspektiv.
 • Designa och utveckla effektiva inköpsorganisationer.
 • Realisera inköpssynergier i flera större organisationer.
 • Utforska affärsdriven inköpsmognad.


Modul 4: 11–14 juni

Finance

Key teacher: Dr. Niclas Hellman
Arrangeras i Sverige

 • Finance control och värdeskapande.
 • Olika former av controlling och deras relevans för inköp.
 • Problem och lösningar med controlling inom inköp.
 • Målsättningar och resultatmätning: Utmaningar för inköp.


Modul 5: 11–13 september

Innovation

Key teacher: Prof. Dr. Paul Iske
Arrangeras i Nederländerna

 • Nyckeltrender inom innovation och betydelsen av dessa för din organisation.
 • Hur du kan förnya dig med hjälp av dina leverantörer.
 • Differentiera och hantera leverantörer i innovationsprocessen.
 • Strategisk segmentering av tjänster och leverantörer av tjänster.


Modul 6: 9–11 oktober

Managing Change

Key teacher: Dr. Arend Ardon
Arrangeras i Nederländerna  

 • Strategier för olika slags förändringar.
 • Förändringar på mikro respektive makronivå.
 • Varför leder logiska förändringsinsatser så ofta till icke logiska resultat?
 • Stagnerande mönster och hur du oavsiktligt behåller dem.

Peer Coaching

Under peer coaching kommer du att fokusera på att utveckla ditt eget personliga ledarskap. Du kommer att arbeta i små grupper under ledning av en handledare. Sammanlagt omfattar detta moment i utbildningen fem fysiska möten, tre timmar per gång där du får konkreta stöd och tips genom hela programmet. Detaljerna i upplägget bestäms inom gruppen tillsammans med handledaren.


Projektarbete

Deltagarna delas in i mindre grupper under första delen, 3-4 personer i varje grupp. Tillsammans kommer gruppen att utveckla en ny strategi eller kreativ lösning för en relevant inköpsfråga. Hur projektarbetet utförs bestäms i gruppen, möten efter föreläsningar, telefon eller skypemöten vad som passar gruppen bäst. Projektarbetet pågår under hela utbildningsprogrammet och presenteras slutligen för betygsnämnden den 7–8 november, Maastricht, Nederländerna.

Examen

För att bli examinerad från utbildningsprogrammet kommer du att bedömas på ett antal aktiviteter. Efter varannan modul skriver du en uppsats där du kopplar samman teori och praktik. Du kommer att skriva sammanlagt tre uppsatser som innefattar 20 timmar per uppsats. Uppsatserna skrivs på distans och lämnas in elektroniskt via e-post. Uppsatserna betygssätts av en professor tillsammans med en representant från betygsnämnden samt en av de andra deltagarna på programmet. Utöver uppsatserna kommer du även att skriva en kort reflektionsblogg efter varje avslutad modul.

Projektarbetet betygssätts utifrån tre kriterier: rapporten, utförandet av grupparbetet och din individuella prestation i gruppen.

Utbildningsprogrammet avslutas med en högtidlig ceremoni och diplomutdelning den 13 december, Maastricht, Nederländerna.

Övrig information

Pris

Pris: € 14 995 (exklusive moms).
Silf medlemmar: € 13 500 (exklusive moms)

Priset inkluderar examinering i Procurement Leadership Program. Se även Terms and Conditions.
Priset är exklusive resor och uppehälle.

Antagning

Antagningsprocessen sker i två steg. Först blir du intervjuad av en representant från Silf och därefter blir du intervjuad av en professor från Maastricht University. Båda intervjuerna sker på telefon.

Vi tar totalt emot 24 personer per program. Principen först till kvarn gäller.

Ansök nu!

Vem ska gå?

Du som redan är certifierad inköpare eller har likvärdiga kunskaper och som idag arbetar som inköpschef, är på väg att bli inköpschef eller arbetar i en ledande position inom inköp.Broschyr PLP

Läs broschyren om PLP här

NEVi

Logga Maastricht University

Silf logga PLP

Vill du veta mer om PLP?

Kontakta: Sofia Andersson
Telefon: 073-518 70 13
E-post: sofia.andersson@silf.se

Antagning

Antagningsprocessen sker i två steg. Först blir du intervjuad av en representant från Silf och därefter blir du intervjuad av en professor från Maastricht University. Båda intervjuerna sker på telefon.
Vi tar totalt emot 24 personer per program. Principen först till kvarn gäller.

Maila ditt intresse till Sofia Andersson.

"Innovation är ett av mina ledord"

Daniel Aronsson Daniel Aronsson, ansvarig för inköp av IT-contractors på Fujitsu, berättar om hur det kom sig att han jobbar med inköp, vilka spännande projekt de har på gång samt varför du ska satsa på inköp. Han har gått Silfs internationella ledarskapsprogram för inköpare, PLP, och vinningen med att gå den är bland annat att samarbetet med andra ökat. Annat bra med PLP är kombinationen mellan inköp och ledarskap för den som vill utvecklas inom ledarskap i inköpet. Läs mer om "Innovation är ett av mina ledord"

Silf stör en inköpschef: Wim Eikelboom, BAE Systems Hägglunds

Wim Eikelboom Wim Eikelboom har gått internationella ledarskapsprogrammet för inköpschefer, Procurement Leadership Program - PLP. Att genomföra programmet har gjort att han tar en större roll i företagets ledningsgrupp än tidigare och inköp har fått en mer balanserad plats i företaget. Läs mer om Silf stör en inköpschef: Wim Eikelboom, BAE Systems Hägglunds