Trendrapport

Vår årliga trendrapport presenterar och beskriver aktuella trender samt analyserar vad de här trenderna innebär för svenska inköps- och logistikansvariga.

Globala trender

Trendrapporten presenterar och beskriver aktuella globala trender och tar pulsen på hur viktiga dessa trender är för inköps- och logistikansvariga i Sverige. Rapporten sammanfattar de tio viktigaste utmaningarna och visar hur ansvariga bedömer den egna funktionens kompetens inom dessa områden idag. Rapporten innehåller aktuell forskning, analys och framgångsexempel.

 

Trendrapport 2019

10 aktuella trender inom inköp och supply chain management för privat och offentlig sektor.

Trendrapport2018_vitmedram_210x148_72.jpg

Läs den som pdf här.

Innehåll:

Inledning
De tio högst prioriterade trenderna 2019

  1. Använda etiska standards och Code of Conduct gentemot våra leverantörer
  2. Användning av tydliga mål och KPI:er
  3. Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc.)
  4. Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan
  5. Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod (Code of Conduct)
  6. Customer value (internt kundfokus)
  7. Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem) 
  8. Skifta fokus från ”prispress/rabatter” till samarbete och utveckling
  9. Att attrahera och utveckla rätt kompetenser
  10. Skapa ett attraktivt employer brand för att säkra kompetens

De tio högst prioriterade trenderna för olika organisationer
Fakta om undersökningen & länktips

Trenderna är kommenterade och analyserade av:

Lars Silver, professor i Logistik vid Umeå universitet
Frida Pemer, Assistant Professor i Inköp vid Handelshögskolan i Stockholm
Katarina Arbin, Universitetslektor Handelshögskolan vid Örebro Universitet och Partner Forever Sustainable

Tidigare Trendrapporter

Tidigare Trendrapporter - 10 aktuella trender inom inköp och supply chain management för privat och offentlig sektor. Läs eller ladda ner här. Läs mer om Tidigare Trendrapporter