SNCB-Cerifieringsprocessen för logistiker

Ansökan

För att bli en internationellt certifierad logistiker ansöker du om certifiering hos SNCBs sekreterare, vilket även kan administreras av assessororganisationen Silf Competence. Certifiering i Sverige kan göras på två olika sätt och på två olika nivåer. Det ena genom att gå Silfs certifieringsprogram för logistiker med Silfs tentamen efter respektive utbildning samt projektarbete i slutet av certifieringsprogrammet. Det andra alternativet är att man genom tidigare utbildningar och erfarenheter har de förkunskaper som krävs för att skriva ELAs tentamen, så kallad "direkt certifiering".

Lämplig nivå för direkt certifiering

En kompetensrådgivare från Silf Competence kontaktar kandidaten för diskussion om vilken nivå som är lämplig. Har du redan förkunskaper, genom tidigare studier och praktisk erfarenhet, som motsvarar kraven i ELA standard kan du efter individuell bedömning tentera på lämplig nivå.

Du bör även göra ett självskattningstest för att på så sätt säkerställa rätt nivå, samt få fram om kompetens saknas inom ett eller flera områden. Silf Competence rådgivare kan då rekommendera lämplig utbildning.

Steg för steg för ansökan

Steg 1: Ansök om certifiering via mail till SNCB

Steg 2: Du blir kontaktad för en diskussion om vilken nivå som är lämplig

Steg 3: ELA Mind the gap genomförs

Steg 4: Du gör ELA Mind the gap som tar ca 45-60 minuter

Steg 5: Resultet får du direkt på skärmen. Kontakta Silf för genomgång av resultat

Steg 6: Anmäl dig till EJLog- eller ESLog-certifieringen via intresseanmälan nedan

Steg 7: Du skriver EJLog eller ESLog på de datum du bokat in

Steg 8: Resultaten meddelas skriftligen till kandidaten

Examination på operativ nivå (EJLog)

ELAs examen skrivs på engelska och består av två obligatoriska områden samt två av fem valbara områden. De skrivs under en dag och bedöms på en två-gradig skala (godkänd eller icke godkänd). I tillägg till tentamen görs även en case study eller djupintervju inom området.

Pris för tentamen
Som deltagare i något av Silf Competence certifieringsprogram på väg mot en EJLog tenterar du de områden du har gått kurs i helt utan kostnad.

Går du inte i certifieringsprogrammet är kostnaden 12 000 kr ex moms och 8 000 kr ex moms för Silf-medlemmar. (Det innebär 3 000 kr per modul respektive 2 000 kr per modul)

Examination på senior nivå (ESLog)

ELAs examen skrivs på engelska och består av tre obligatoriska områden samt två av fyra valbara områden. I tillägg till tentamen görs även en case study eller djupintervju inom området. Examen skrivs under två dagar och kommer att bedömas på en två-gradig skala (godkänd eller icke godkänd).

Pris för tentamen
Kostnaden för att tentera ELAs tentor är 15 000 SEK ex moms och 10 000 SEK ex moms för Silf-medlemmar. (Det innebär 2 500 SEK per modul respektive 1 667 SEK per modul).

Omtentamen kostar 1 500 SEK ex moms per modul.

Läs om Kvalitetssäkring i ackrediteringsförfarandet

 

Anmäl ditt intresse för att skriva EJLog eller ESLog tentamen här:

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

(Fält markerade med * är obligatoriska)

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär