Utvärderingsmodeller

Under Silfs endags-workshop får du träna på att simulera utvärderingar och analysera hur olika modeller påverkar anbudsgivandet.

Lär dig robusta grunder för utvärdering online

Tillsammans med Silf får du kunskap om en rad olika utvärderingsmodeller inklusive risker med bristfälliga modeller, tips på god utvärderingsmetodik och genomgång av praxis kopplad till anbudsutvärdering.

Silf FastTrack: endags-kurs för snabbt lärande

Varje upphandlare bör känna till vilka utvärderingsmodeller som är beprövade och lämpliga att använda, respektive vilka som medför risker. Effektivt strukturerade modeller har hög återanvändbarhet och kan därför hjälpa dig och ditt team att arbeta effektivare.

Under dagen kommer du att lära dig:

  • En rad utvärderingsmodeller som hjälper dig arbeta effektivt och professionellt
  • Risker och konsekvensbedömningar kopplade till utvärdering
  • Vägledande praxis rörande utvärdering
  • Tips på effektivare utvärdering

Professionell användning av beprövade utvärderingsmodeller är ett tydligt bevis på en upphandlares kompetens. Förståelse för samt effektiv användning av modeller tillåter dig att arbeta tidseffektivt, konsekvent samt att riskminimera.

Goda modeller för utvärdering, anpassade för just din upphandlande organisation, kan återanvändas och inkorporeras i mallstrukturer. Du underlättar också den anbudslämnande processen för leverantörer, som känner igen sig och upplever lägre risk när utvärderingsmodeller är transparenta och rättvisa.

Du får kunskap att hantera frågor som:

  • Vilka utvärderingsmodeller som är lämpliga för olika typer av upphandlingar
  • Att minimera risken för överprövning till följd av icke-transparenta, oproportionerliga eller icke likabehandlande modeller
  • Vilka metoder för utvärdering som är otillåtna enligt praxis
  • Hur utvärderingsprocessen kan skötas smidigare för anbudslämnande leverantörer

Vem kursen riktar sig till

Denna kurs lämpar sig att gå om du ännu inte hunnit lära in ett brett sortiment av utvärderingsmodeller att välja mellan, om du använder modeller som känns hämmande för leverantörer eller öppnar upp för risk för överprövningar, eller om du helt enkelt vill jobba mer strukturerat med metoder som kan återanvändas och spara tid.

Professionell användning av kända utvärderingsmodeller skapar ett professionellt intryck och minskar leverantörers upplevelse av risk eller otydlighet. Det är ett naturligt led för varje upphandlare att behärska, för att kunna ta tillvara på kravställares önskemål och omsätta dem till lämpliga utvärderingskriterier och viktningar.

Kursen vänder sig till dig som är upphandlare, inköpare som jobbar med upphandlingar, förnyad konkurrensutsättning (FKU) eller direktupphandlingar samt projektledare, i behovsägande verksamhet, som samarbetar med inköpsfunktionen vid upphandling. Kursen kan även vara till nytta för bid managers på företag som lämnar anbud i upphandlingar.


Kursen är ett komplement till Silfs kurser LOU i praktiken, LUF i praktiken, Offentlig förhandlingsteknik, Affärsmannaskap i offentlig upphandling och Konkurrenspräglad dialog och Förhandlat förfarande (KPD/FF) - Workshop.

Tobias E Hägglund

Tobias E Hägglund - webinar Utvärderingsmodeller distans fotograf  Angelica Klang

Tobias är civilekonom inom handelsrätt. Han har arbetat med handelsfrågor inom flertalet olika expertmyndigheter. För närvarande jobbar han som senior upphandlare med särskilt juridiskt ansvar och är involverad i flera nationella och internationella projekt inom detta område.

Den tid som finns över lägger Tobias på att hålla utbildningar inom bl.a. inköp och upphandling. 


Välkommen till workshop med Silf!

Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Silf FastTrack

Endags-workshop för snabbt lärande. Djupdyk i aktuella ämnen inom inköp och logistik på endags-workshops där får du både aktuell teori och träna på tillämpning. Du får även praktiska verktyg för att snabbt komma igång. Läs mer om Silf FastTrack

Bokningsinformation