Silf stör en inköpschef: Anette Lindgren på Franke Futurum AB

Anette Lindgren, inköpschef på Franke Futurum AB och mycket stolt över att kunna titulera sig Certifierad Inköpare Silf. Uppföljning, uppföljning och uppföljning är det verktyg vi använder för att mäta effekt och göra rätt inköp. Sen en tid är vi även logistiker då vi måste ha standardiserade processer som måste flyta sömlöst för att samarbetet med våra leverantörer ska vara hållbara över tiden.

Berätta om ditt arbete och ansvar som inköpschef på Franke Futurum AB

Som inköpschef på Franke Futurum AB ansvarar jag och mina medarbetare på inköpsavdelningen för inköp av direkt och indirekt material till produktionen.

Hur kom det sig att du började med inköp som profession dvs vad fick dig att välja den vägen?

Jag har tidigare jobbat med kvalitet för inköpt material och haft mycket samarbete med inköp. Det föll sig naturligt att ta steget över till att bli inköpare. Jag gick Silfs grundutbildning i inköp direkt och fick en bra grund att stå på i början.

Vad känner du dig stolt över att ni har åstadkommit på inköpsavdelningen?

Vi har lyckats sänka inköpskostnaderna under flera år, men under 2017 har det varit tufft då marknadspriser för till exempel plåt har stigit rejält.

Vilken betydelse har inköp på Franke?

Inköp är strategiskt viktigt. Vi har ett centralt inköp som upphandlar vissa kategorier av material där vi gemensamt inom koncernen köper stora volymer. Uppföljningar sker månadsvis vad gäller projekt, prisutveckling, kvalitetsutfall, leveranssäkerhet etc. Vi driver inköpsprojekt både lokalt och från centralt inköp. 

Vad står ni inför under 2017, några spännande projekt på gång?

Vi jobbar för att komma in tidigare i utvecklings- och investeringsprojekt. Förståelsen för vikten av att inköp behöver komma in tidigt i processen har ökat. Sedan ca ett år tillbaka så jobbar vi också med supply chain. Vi kommer att se över inköpsprocessen och försöka standardisera arbetet.

Vad gör Franke till en spännande arbetsgivare?

Franke är en global koncern som hela tiden jobbar aktivt med ständiga förbättringar för att bibehålla en marknadsledande position.

Om jag idag inte vet om inköp är ett jobb att satsa på, vad säger du då till mig?

Om du gillar omväxling, en blandning av teknik, kvalitet, ekonomi, juridik, logistik etc så är det ett jobb för dig! Du får ett stort kontaktnät internt i företaget, men framförallt externt med leverantörerna. I vårt fall har vi kontakt även med utländska leverantörer. Som inköpare deltar man i projekt med andra avdelningar, men man kan också leda till exempel ett besparingsprojekt. Det krävs även att man jobbar individuellt ibland med kalkyler, analyser, masterdata i affärssystemet etc. Det är utvecklande!

Hur håller du din egen kompetens vid liv?

Jag är certifierad inköpare via Silf så det är min bas som jag är stolt över! Utbildningen har gett mig erfarenheter som jag har nytta av i det dagliga arbetet. I övrigt så går jag på någon föresläsning ibland samt läser mycket på nätet, nyhetsbrev etc. Jag har också deltagit på inköpar- och chefsdagarna i Skellefteå där nätverk skapas och erfarenheter utbyts. Nu senast gick jag en ledarskapsutbildning som var toppen! Vi har också internt alldeles nyligen gått en grundkurs i arbetsmiljö. 

Om du skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle göra rollen?

Helena Bergström

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight