Mattias Nilsson om programmet certifierad inköpare, CISilf®

Mattias Nilsson, Inköpschef på Precast Sverige, HeidelbergCement Northern Europe kan numera titulera sig internationellt certifierad inköpare, CISilf®. Läs hans egna ord om hur han använder sina kunskaper dels för den egna vidareutveckling men även för sin organisation. "Utbildningen har dels bekräftat mitt tidigare arbetssätt men framför allt gett mig nya insikter, verktyg och metoder" - Mattias

Hur kom du först i kontakt med Silf?

- När jag började som inköpare gjorde jag och min chef upp en långsiktig utbildningsplan och valde ut Silfs certifieringsprogram då det var det som bäst motsvarade våra behov samt gav en internationellt gångbar certifiering.

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Den har gett mig möjlighet att utvecklas som inköpare och gett mig verktyg som jag kunnat använda själv men även kunnat förmedla till min organisation. 

- Under utbildningen har jag gått från att vara strategisk inköpare på Abetong till att bli Inköpschef för HeidelbergCement Swedens Precast verksamhet (Nordic Precast Group) i Sverige. Genom den kunskap jag tagit till mig har jag kunnat fortsätta utveckla mig själv som inköpschef men även organisationen.

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Utbildningen har dels bekräftat mitt tidigare arbetssätt men framförallt gett mig nya insikter, verktyg och metoder. Jag ser även certifieringen som ett kvitto på min kompetens som inköpare.

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Utöver att Certifieringen stärkt mig i min roll, använder vi den även fortsatt för att utbilda de inköpare som vi har på NPG. Detta för att säkra att kompetensen och utbytet i gruppen vidareutvecklas.

 

Mattias Nilsson
Inköpschef på Precast Sverige,
HeidelbergCement Northern Europe.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken inköpskurs passar mig?

Vilken inköpskurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken inköpskurs passar mig?

Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Inköpare Silf trappan med kurser Genom CISilf®-programmet får du en gedigen kunskap om inköpsprocessen och inköparens beteende, metoder och verktyg. Läs mer om Certifierad Inköpare, CISilf®