Pär Sager om programmet certifierad inköpare, CISilf®

Pär Sager, Inköpschef Kategori på Peab Anläggning AB och internationellt certifierad inköpare, CISilf®, är nöjd med utbildningarna som har gett honom en större säkerhet i sin roll och även fått verktyg att utveckla en effektiv inköpsprocess på arbetet. Certifieringen ger ett bevis på kompetensen han har.

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Utbildningen har gjort att jag känt mig säkrare i min roll som inköpare och att kunna ta mig an nya utmaningar med tillförsikt.

Hur har du med hjälp av utbildningen förbättrat för företaget och organisationen du arbetar på/i?

- Ett flertal kurser och innehållet i dessa har jag direkt eller successivt kunnat använda som verktyg i utvecklingsarbete av både min egen roll och företagets utveckling mot en effektiv inköpsprocess.

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Det största personliga mervärdet efter certifiering är att ha ett bevis på den utbildning och kompetens man har.

Hur kom du först i kontakt med Silf?

- Jag blev först uppmärksammad på Silfs grundkurs och certifieringsprogram via en intern utbildningssida/funktion för kompetensutveckling.

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Silfs utbildningar och certifieringsprocess håller en generellt hög kvalitet och har ett gott renommé.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken inköpskurs passar mig?

Vilken inköpskurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken inköpskurs passar mig?

Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Inköpare Silf trappan med kurser Genom CISilf®-programmet får du en gedigen kunskap om inköpsprocessen och inköparens beteende, metoder och verktyg. Läs mer om Certifierad Inköpare, CISilf®