Stefan Sandberg om programmet certifierad inköpare, CISilf®

Stefan Sandberg, Inköpschef på Region Syd, JM AB och internationellt certifierad inköpare, CISilf®. Läs hans egna ord om hur han bland annat med råge överträffade sitt mål kring besparingen under sitt projektarbete. "Alla som arbetar med inköp borde gå denna utbildning för att skapa sig en starkare verktygslåda samt förståelse för hur man kan effektivisera inköpsarbetet" - Stefan

Hur kom du först i kontakt med Silf?

- Jag sökte efter den bästa inköpsutbildningen både på internet samt via kollegor.

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Ja i stor utsträckning då många arbetsgivare är insatta med att det är en bra utbildning.

Hur har du med hjälp av utbildningen förbättrat för företaget och organisationen du arbetar på/i?

- Jag har haft förmånen att få gå de olika delkurserna hos olika arbetsgivare och därmed kunnat använda dem när jag behövt dem just då. Projektarbetet gick över förväntan med en besparing på 5,4 MSEK och ytterligare 3,6 MSEK för ett annat projekt som var utanför min avgränsning i projektarbetet.

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Att jag klarade av att överträffa det utsatta målet på 300 000 SEK i besparing i mitt projektarbete. Det personliga mervärdet är att sikta högre och hela tiden sträva efter att bli bättre och nå nya utmanande mål.

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Alla som arbetar med inköp borde gå denna utbildning för att skapa sig en starkare verktygslåda samt förståelse för hur man kan effektivisera inköpsarbetet. Utbildningen har förutom själva utbildningen gett mig ett stort starkt nätverk med personer inom inköp.

 

Stefan Sandberg
Inköpschef,
Region Syd
JM AB

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken inköpskurs passar mig?

Vilken inköpskurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken inköpskurs passar mig?

Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Inköpare Silf trappan med kurser Genom CISilf®-programmet får du en gedigen kunskap om inköpsprocessen och inköparens beteende, metoder och verktyg. Läs mer om Certifierad Inköpare, CISilf®