Bengt Hietaniemi, certifierad upphandlare, CUSilf®

Bengt Hietaniemi, Chef Fastighet & Försörjning på Luleå Energi AB och internationellt certifierad upphandlare, CUSilf® 2017, har fått mer teoretisk grund till sitt praktiska arbete och större säkerhet att ta beslut genom utbildningarna.

Hur har utbildningen påverkat din karriär?

- Jag har fått en teoretisk grund att tillämpa i mitt praktiska arbete inför de förändringar som jag genomför inom vårt företag.

Hur har du med hjälp av utbildningen förbättrat för företaget och organisationen du arbetar på/i?

- Dels genom att informera och utbilda internt i nya rutiner och hitta standardiserade metoder för att genomföra inköp och upphandlingar vilket kommer att spara pengar för företaget.

Vad är det största personliga mervärdet som du tar med dig efter certifieringen?

- Kunskapen och att jag känner en större säkerhet i de beslut som behöver tas.

Har du något övrigt du vill säga om utbildningen eller om Silf?

- Jag tycker det finns ett stort utbud av utbildningar som passar många behov oavsett om man jobbat länge eller är nybörjare inom området.

Hur kom du först i kontakt med Silf?

-Sökte på nätet efter utbildningar inom inköp och upphandling och fastnade för ert stora utbud av utbildningarna, både djup o bredd.

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken kurs i offentlig upphandling passar mig?

Vilken kurs inom offentlig upphandling passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken kurs i offentlig upphandling passar mig?

Certifierad Upphandlare, CUSilf®

Certifierad Upphandlare Silf trappan med kurser CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn. Är för dig som vill bli mer affärsdriven i dina upphandlingar. Läs mer om Certifierad Upphandlare, CUSilf®