Sagt om CUSilf®, Certifierad upphandlare

Såhär beskriver en av våra tidigare deltagare sina upplevelser av CUSilf®.

Jeanette Andersson, UpphandlareJeanette Andersson, Upphandlare Örebro läns landsting

Varför valde du att läsa till Certifierad Upphandlare, CUSilf®?

- Jag valde att läsa till Certifierad Upphandlare för att få en bredare kompetens i mitt yrke. Jag läste för många år sedan till Certifierad Inköpare, CISilf® och vet därför att Silf har denna bredd på sina utbildningar. Diskussionerna med kursdeltagare och den nära dialogen med lärarna gav också mycket ny kunskap. Tentorna och projektarbetet blev ett bevis på den kunskap man erhållit.

Finns det något ämne eller verktyg som du haft mer användning av i ditt upphandlingsarbete?

- Jag har fått verktyg för att kunna ställa rätt miljökrav och för att sedan kunna följa upp dessa. Jag har fått lära mig värdet av att samarbeta med de leverantörer som är viktiga för landstingets framgång och att maximera värdet av detta samarbete. Även verktyg för att kunna kategorisera upphandlingar och avtal har erhållits.

Har utbildningen gjort dig till en bättre upphandlare?

- Absolut! Traditionellt har mycket av upphandlingsarbetet kretsat kring att följa LOU. Numera ser jag till helheten och LOU är för mig ett verktyg för att kunna göra en god affär. Jag har blivit bättre på att fokusera och lägga mer tid på rätt saker. Jag är idag inte rädd för att ha en dialog med leverantörer, bara detta sker på rätt sätt. Jag vet att denna dialog leder till bättre upphandlingar och avtal som fler är nöjda med. Dessutom har utbildningen gett mig ett brett affärsnätverk.

Skulle du rekommendera andra upphandlare att gå utbildningen?

- Jag skulle absolut rekommendera fler att läsa till Certifierad Upphandlare.

På vilket sätt anser du att din arbetsgivare kan tjäna pengar genom att ha spetskompetens när det gäller upphandling?

- Genom att fokusera på rätt saker (olika upphandlingar och avtal kräver fokus på olika områden) fördelas resurserna på ett bättre sätt. Att kunna ta fram bra förfrågningsunderlag som stämmer överens med verksamhetens behov och det leverantören kan erbjuda minskar riskerna vid överprövningar och ger avtal som efterlevs.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Certifierad Upphandlare, CUSilf®

Certifierad Upphandlare Silf trappan med kurser CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn. Är för dig som vill bli mer affärsdriven i dina upphandlingar. Läs mer om Certifierad Upphandlare, CUSilf®