Ledarskap, kommunikation och förändring – steg tre

Den tredje och avslutande ledarskapskursen för att få Silfs ledarskapslicens.

Ledarskap inifrån och ut

Den här kursen är för dig som vill vidareutveckla det coachande ledarskapet från Ledarskap, kommunikation och förändring – steg ett och steg två. Vi tar med de tidigare kunskaperna och bygger på med nya tekniker och nya perspektiv. Kursen fokuserar ännu mer på det egna självledarskapet och hur det speglas när du leder andra.

Från Ledarskap, kommunikation och förändring - steg tre

  • Djupare förståelse för dig som person och i din roll som framgångsrik ledare
  • Mer träning i att lyssna med alla sinnen i coachande samtal
  • Ökad förståelse och mer praktisk övning i kopplingen närvaro-lyssnande-rätt frågor för ännu bättre resultat
  • Insikt i hur stress fungerar och hur du som ledare kan hantera den

I det praktiska i att leda andra och varandra, får du möjlighet till reflektion, nya och fördjupade insikter och andra perspektiv liksom vid tidigare kurstillfällen.

Under kursen integrerar vi tidigare tekniker, specificerar, bygger på och lägger till nya delar som du kan använda för din egen utveckling och i din ledarroll. 

En härlig blandning av solklarförvirring på väg från klarhet till klarhet – det som ger mer av det som är viktigt på riktigt.

Syfte och utbildningsmål

Syftet och mål med att gå det sista och avslutande steget i Silfs ledarskapslicens är att dels få licensen men främst att få ta del av och träna på dagens och morgondagens ledarskapsteorier.

Vem ska gå Ledarskap, kommunikation och förändring - steg tre?

Kursen vänder sig till dig som helt eller delvis agerar som formell eller informell ledare i din yrkesroll eller står inför utmaningen att kliva in i ledarrollen.

För att kunna ta till dig innehållet i kursen Ledarskap, kommunikation och förändring - steg tre ska du ha deltagit i våra kurser Ledarskap, kommunikation och förändring, 4 dagar och Ledarskap, kommunikation och förändring - steg två, 3 dagar.

Ledarskap, kommunikation och förändring - steg tre
 är en fristående kurs på 2 dagar.

Kursmaterial

Kursmaterialet tillhandahålls i tryckt version vid kurstillfället. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt digitalt efter kurstillfällets slut.

Du lär dig

  • mer om det egna självledarskapet
  • nya och fördjupade insikter och andra perspektiv i din vidareutveckling som ledare
  • ytterligare fördjupning i coachande samtal
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

Ledarskapslicens

Silf Ledarskapslicens ledare coachar Utvecklas som ledare med tre kurser i ledarskap, kommunikation och förändring på grund- fördjupad- och avancerad nivå och få Silfs ledarskapslicens. Öka din förståelse för ditt eget ledarskap och hur du optimerar din potential. Läs mer om Ledarskapslicens

Bokningsinformation
Kurslokaler