Ledarskapslicens

Utvecklas som ledare

Öka din förståelse för ditt eget ledarskap och hur du optimerar din potential. Lär mer om hur du kommunicerar, agerar och hur det uppfattas av dina medarbetare. Du får moderna metoder, teorier och inte minst träna på den bästa tillämpningen. Du bygger även nätverk med andra ledare som står inför samma utmaningar som du.

Våra ledarskapsutbildningar baseras på aktuell forskning och de bästa praktiska erfarenheterna från både universitet och företag runt om i hela världen.

I vår ambition att ge dig nya perspektiv, underlätta och stärka dig i rollen som ledare, erbjuder vi dig nu en kostnads- och tidseffektiv licens på nio dagar.

Ledarskapslicensen består av de tre delkurserna: 

Ledarskap, kommunikation och förändring (4 dagar)
Ledarskap, kommunikation och förändring - steg två (3 dagar)
Ledarskap, kommunikation och förändring - steg tre (2 dagar)

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och är ett av stegen för att bli Certifierad Inköpare Silf, CISilf® eller Certifierad upphandlare Silf, CUSilf® .  

Licensen uppfyller även ELA:s (European Logistics Association) internationella standard och är därmed giltig även internationellt, och är ett av stegen på väg mot din framtida logistikcertifiering EJLog (operativ nivå) eller ESLog (senior nivå).

Boka ledarskapslicensen

Du väljer datum och plats för delkurserna genom att klicka på respektive kurs. Kurserna bygger på varandra och du läser dem i turordning.

Dina valda kurstillfällen visas i slutet.

Pris: 98 100 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation
Kurslokaler