Ledarskap, kommunikation och förändring

Under Ledarskap, kommunikation och förändring får du de kunskaper och redskap du behöver i ditt ledarskap för att kommunicera effektivt och skapa bra relationer. Du lär dig att leda andra och dig själv precis dit du vill och dessutom i samförstånd.

Bli tryggare som ledare under en förändringsprocess

Ledarskap, kommunikation och förändring får du insikt i hur du leder dig själv och leder förändring.

Under fyra dagar arbetar du med kommunikation, ledarstilar, dina personliga beteendemönster och förändringsprocesser, både ur ett individuellt perspektiv men också i övningar tillsammans med övriga deltagare.

Vid förändringsarbete inom logistik och inköp är ett tydligt ledarskap med en tydlig kommunikation nödvändigt för att den tänkta förändringen ska kunna genomföras.

Under kursen får du de kunskaper och redskap du behöver i ditt ledarskap för att kommunicera effektivt och skapa bra relationer.

Från Ledarskap, kommunikation och förändring

 • Det egna ledarskapet
 • Olika ledarstilar
 • Skapa framgångsrika tillstånd
 • Leda utan att vara chef
 • Så fungerar kommunikation egentligen
 • DiSC – kommunikation och beteenden
 • Förstå dina egna och andras reaktioner vid förändringar
 • Förändringsprocessen
 • Problem – kontra lösningsfokus
 • Leda i förändring – så här gör du!

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att du som ofta hamnar i ledande positioner ska få förutsättningar att nå fram till alla och skapa samförstånd.

Målet är att du efter avslutad kurs ska ha redskap för att leda andra och dig själv precis dit du vill och dessutom i samförstånd. Det gäller såväl stabila perioder som i perioder av förändring.

Vem ska gå Ledarskap, kommunikation och förändring?

Kursen vänder sig till dig som helt eller delvis agerar som formell eller informell ledare i din yrkesroll eller står inför utmaningen att kliva in i ledarrollen.

Kursen är på en grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper inom ledarskap eller kommunikation.

Ledarskap, kommunikation och förändring
är en fristående kurs på 4 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf® och upphandling CUSilf®, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare.

Kursen är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ och senior nivå (EJLog och ESLog), för dig som ska bli certifierad logistiker.

Du lär dig

 • förstå hur ledarskap fungerar egentligen
 • bli skickligare i att kommunicera
 • redskap för att leda i förändringar

Efter kursen

För dig som vill skaffa dig djupare kunskaper i området och få förutsättningar för coachning i ditt ledarskap finns fortsättningskursen Ledarskap, kommunikation och förändring – steg 2.

Kommande starter

Datum: 13 mars - 16 mars
Kurslokal: Skepparholmen
Datum: 12 juni - 15 juni
Kurslokal: Skepparholmen
Datum: 4 september - 7 september
Kurslokal: Skepparholmen
Datum: 16 oktober - 19 oktober
Kurslokal: Skepparholmen
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler

Sagt om Ledarskap, kommunikation och förändring

"Jag lyssnar mer och försöker förstå varje individs behov, tankar och känslor vid förändring." - Hans Alrutz, Procurement Manager Swedish Match. Läs vidare om hur det kom sig att Hans valde att gå denna kurs. Läs mer om Sagt om Ledarskap, kommunikation och förändring