Ledarskap, kommunikation och förändring

Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig mer kunskap och verktyg kring framgångsrikt ledarskaps-, utvecklings- och förändringsarbete. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla både ditt personliga och professionella ledarskap och innehåller mycket praktisk träning. Det gör att du direkt kan tillämpa det nya för att tryggt, tydligt och engagerande leda framåt, vilket leder till ännu bättre resultat. Passar både chef och ledare.

Bli tryggare som ledare under en förändringsprocess

Ledarskap, kommunikation och förändring får du insikt i hur du leder dig själv och leder förändring.

Under fyra dagar arbetar du med kommunikation, ledarstilar, dina personliga beteendemönster och förändringsprocesser, både ur ett individuellt perspektiv men också i övningar tillsammans med övriga deltagare.

Vid förändringsarbete inom logistik och inköp är ett tydligt ledarskap med en tydlig kommunikation nödvändigt för att den tänkta förändringen ska kunna genomföras.

Under kursen får du de kunskaper och redskap du behöver i ditt ledarskap för att kommunicera effektivt och skapa bra relationer.

Från Ledarskap, kommunikation och förändring

 • Det egna ledarskapet
 • Olika ledarstilar
 • Skapa framgångsrika tillstånd
 • Leda utan att vara chef
 • Så fungerar kommunikation egentligen
 • DiSC – kommunikation och beteenden
 • Förstå dina egna och andras reaktioner vid förändringar
 • Förändringsprocessen
 • Problem – kontra lösningsfokus
 • Leda i förändring – så här gör du!

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att du som ofta hamnar i ledande positioner ska få förutsättningar att nå fram till alla och skapa samförstånd.

Målet är att du efter avslutad kurs ska ha redskap för att leda andra och dig själv precis dit du vill och dessutom i samförstånd. Det gäller såväl stabila perioder som i perioder av förändring.

Vem ska gå Ledarskap, kommunikation och förändring?

Kursen vänder sig till dig som helt eller delvis agerar som formell eller informell ledare i din yrkesroll eller står inför utmaningen att kliva in i ledarrollen.

Kursen är på en grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper inom ledarskap eller kommunikation.

Ledarskap, kommunikation och förändring
är en fristående kurs på 4 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf® och upphandling CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare.

Kursen är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ och senior nivå (EJLog och ESLog), med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad logistiker.

Kursmaterial

Kursmaterialet tillhandahålls i tryckt version vid kurstillfället. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt digitalt efter kurstillfällets slut.

Du lär dig

 • förstå hur ledarskap fungerar egentligen
 • bli skickligare i att kommunicera
 • redskap för att leda i förändringar

Efter kursen

För dig som vill skaffa dig djupare kunskaper i området och få förutsättningar för coachning i ditt ledarskap finns fortsättningskursen Ledarskap, kommunikation och förändring – steg 2.

Kommande starter

Datum: 17 september - 20 september
Kurslokal: Skepparholmen
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kursen var magiskt bra!

kommentar om Ledarskap, kommunikation och förändring - kurs med Silf
"Ledarskapskursen var magiskt bra! Jenny och Johan är helt fantastiska lärare och kursen gav mig otroligt mycket både som individ och som ledare. Jag rekommenderar starkt att ALLA går den kursen!" sagt av Dr. Elin Nilsson, Lektor, Umeå universitet.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

Ledarskapslicens

Silf Ledarskapslicens ledare coachar Utvecklas som ledare med tre kurser i ledarskap, kommunikation och förändring på grund- fördjupad- och avancerad nivå och få Silfs ledarskapslicens. Öka din förståelse för ditt eget ledarskap och hur du optimerar din potential. Läs mer om Ledarskapslicens

Bokningsinformation
Kurslokaler