Framgångsrik projektledning

Kursen Framgångsrik projektledning ger dig en projektmodell som hjälper dig att skapa, driva och verka i framgångsrika projekt. Du lär dig att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål.

Säkerställ att projektet når uppsatta projektmål

Kursen Framgångsrik projektledning lär dig också hur du undviker mötesfällorna och skapar motiverade och engagerade medarbetare.

Projektmodellen som används i Framgångsrik projektledning är enkel att ta till sig och ger dig praktisk och teoretisk kunskap som du har nytta av i dina egna projekt.

Från Framgångsrik projektledning

  • Förstå vilka mål som ledningen, kunder och projektgruppen kräver av dig och vad du skall kräva för medel för att ge förutsättningar för att lyckas
  • Förbereda, genomföra och avsluta ett projekt
  • Behärska praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål
  • Genomgång av grundläggande begrepp, Intressentanalys, RACI, Risk och kvalitet
  • Hur du undviker de vanligaste fallgroparna

Syfte och utbildningsmål

Syftet med kursen är att skapa förståelse kring projekt samt att förmedla praktisk kunskap och en verktygslåda som hjälper dig att skapa, verka i och driva framgångsrika projekt.

Målet är att du ska behärska praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål.

Vem ska gå Framgångsrik projektledning?

Kursen vänder sig till dig som verkar i projekt som deltagare och projektledare och känner att det finns ett behov av mer effektivitet.

För att du ska kunna tillgodose dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella förkunskaper.

Kommande starter

Datum: 9 april - 10 april
Kurslokal:
Datum: 1 oktober - 2 oktober
Kurslokal:
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler