Mattias om certifieringsprogrammet i logistik, ESLog

Mattias Zetterlund, Supply Chain Manager, TOMP Beer, Wine & Spirits AB, är certifierad logistiker, ESLog hos Silf. Läs hans egna ord där han berättar om de olika kursuppläggen och lärarnas kompetens och välvilja att stötta vid frågor.

Mattias Zetterlund, Supply Chain Manager

Hur kommer det sig att du valt att läsa till Certifierad Logistiker?

- ESLog ger en komplett och heltäckande utbildning inom logistik. Den ger möjlighet att träffa kollegor inom samma yrkesområde vilket ger möjlighet till ett brett nätverk.
Man ges även möjlighet att välja utbildningsområden som ligger närmare sitt dagliga arbete eller ett område man själv vill utveckla

Hur kom du i kontakt med Silf för första gången?

- Först pratade jag med kollegor och sedan letade jag information på internet och jämförde olika utbildningar.

Vad har utbildningen tillfört din yrkesroll? Är det något du har förändrat i din roll efter utbildningen?

- Jag har fått en mycket bredare kunskap och förståelse för hela värdekedjan på både ett operativt, taktiskt och strategiskt plan.

Jag har haft möjlighet att tillämpa flera olika delar av utbildningen i mitt dagliga arbete vilket resulterat i både förbättringar och effektiviseringar.

Den har även gett mig möjlighet till olika jobbalternativ. 

Skulle du rekommendera andra logistiker att gå utbildningen?

- Jag skulle absolut rekommendera utbildningen till andra logistiker då den ger möjlighet att nätverka med personer inom samma yrkesområde men olika branscher. Den ger även möjlighet att bredda sina kunskaper för att personligen kunna utvecklas vidare.

Hur var kursupplägget och lärarna enligt din mening?

- De olika kursuppläggen var generellt bra. På flera kurser gavs man möjlighet att påverka upplägget inom vissa ramar vid introduktionen. Man har också möjlighet att påverka upplägget genom utvärdering efter avslutad kurs.

Lärarna har känts kompetenta och välvilliga att stötta vid frågor både under kursen och efteråt.

Övrigt som du skulle vilja tillägga?

- Jag gick min första Silf kurs redan 2003 och har under alla dessa år alltid blivit trevligt bemött av Silf personal. De har stöttat och på ett bra sätt följt upp önskemål om att gå nya kurser.

De har under dessa år förnyat och breddat utbudet av sina utbildningar på ett bra sätt.


Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Vilken logistikkurs passar mig?

Vilken logistikkurs passar mig? Läs kort om de olika kurserna, om skillnader och likheter. Läs mer om Vilken logistikkurs passar mig?

Certifierad Logistiker, ESLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf ESLog, European Logistician at the Senior Management Level - Senior nivå - vänder sig till dig som ska bli eller är chef, konsult eller projektledare som planerar, koordinerar och kontrollerar olika delar av logistikkedjan. Läs mer om Certifierad Logistiker, ESLog