Grundutbildning logistik & Supply Chain

Grundutbildningen logistik & Supply Chain ger dig grundläggande kunskaper inom logistik. Du får en ökad förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i och mellan företag. Du lär dig moderna logistikverktyg och metoder för att genomföra processkartläggningar och logistikanalyser i syfte att effektivisera den egna och andras verksamheter.

Öka din professionella utveckling inom logistik

Grundutbildning logistik & Supply Chain är en bred och inspirerande utbildning på sex dagar, uppdelat på tre delkurser med två dagar var:

Delkurs: Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar) 
Delkurs: Transport & Distribution (2 dagar)
Delkurs: Affärssimulering Supply Chain (2 dagar) 

Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller hela Grundutbildning logistik & Supply Chain till ett förmånligt paketpris där alla delkurser ingår.

Från Grundutbildning logistik & Supply Chain

  • Logistikens roll i ett företag
  • Logistikröret - operativ effektivitet
  • Flödeskartläggning
  • Lager- och produktionsstyrning
  • Ekonomisk koppling till logistiken
  • Logistikens verktygslåda
  • Transport & Distribution
  • Använda moderna verktyg 
  • Hur logistiken kan effektiviseras och påverka verksamhetens resultat

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av flöden och processer samt inte minst logistiken i det dagliga arbetet. Under utbildningen behandlas hela supply chain och dess ingående delar.

Du får insikt i hur effektiv logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens administrativa och fysiska flöden och därmed påverka ekonomi, juridik och kundservice. På kursen blandas teoretiska avsnitt med praktiska övningar och simuleringar.

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper inom logistik, en förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i företaget och mellan företag. Målet är att du efter utbildningen bland annat kan genomföra processkartläggningar och logistikanalyser, en förutsättning för att effektivisera logistiken i din verksamhet.

Vem ska gå Grundutbildning logistik & Supply Chain?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med hela eller delar av värdekedjans logistik och flöden.  Du arbetar idag inom handel, produktion , transport & logistikföretag eller på ett tjänsteproducerande företag 

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av logistik sedan tidigare.

Grundutbildning logistik & Supply Chain är en fristående utbildning på 2+2+2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) standard. Du väljer sedan själv om du vill fortsätta och på vilken nivå - operativ eller senior nivå - EJLog och ESLog. Om du väljer att gå hela vägen och certifiera dig så har du gett dig själv möjlighet att arbeta internationellt då denna certifiering ger dig ett internationellt intyg på din kompetens som är välkänd även i andra länder.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Logistiklicensen

Grundutbildning logistik & Supply Chain är tillsammans med kursen Lean Supply Chain utformade för att ge dig möjligheten att erhålla Silfs Logistiklicens. 

Boka utbildningen

Du väljer datum och plats för delkurserna genom att klicka på respektive kurs. Vi rekommenderar att du läser kurserna i turordning.

Dina valda kurstillfällen visas i slutet.

Pris: 39 500 SEK (exklusive moms)
Medlemspris: 38 950 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Medlemskap i Silf

Passa på att bli medlem i Silf och få rabatt på kurserna. Läs om alla dina förmåner som medlem i Silf.

Bokningsinformation
Kurslokaler