Grundutbildning logistik & Supply Chain

På kursen Grundutbildning logistik & Supply Chain får du grundläggande kunskaper inom logistik. Du får förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i och mellan företag. Du lär dig hur du genomför processkartläggningar och logistikanalyser för att effektivisera logistiken i din verksamhet.

Öka din professionella utveckling inom logistik

Grundutbildning logistik & Supply Chain är en bred och inspirerande utbildning på sex dagar, uppdelat på tre delkurser med två dagar var, som vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av affärslogistik i det dagliga arbetet. Under utbildningen behandlas hela supply chain och dess ingående delar.

Du får insikt i hur effektiv logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens administrativa och fysiska flöden och därmed påverka ekonomi, juridik och kundservice. På kursen blandas teoretiska avsnitt med praktiska övningar och simuleringar.

Från Grundutbildning logistik & Supply Chain

 • Logistikens roll i ett företag
 • Logistikröret - operativ effektivitet
 • Flödeskartläggning
 • Lager- och produktionsstyrning
 • Ekonomisk koppling till logistiken
 • Logistikens verktygslåda
 • Transport
 • Distribution

Paketpris på utbildningen

Grundutbildning logistik & Supply Chain består av tre delkurser: 
Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar) 
Transport & Distribution (2 dagar)
Affärssimulering Supply Chain (2 dagar) 

Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller hela Grundutbildning logistik & Supply Chain till ett förmånligt paketpris där alla delkurser ingår.

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper inom logistik, en förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i företaget och mellan företag.

Målet är att du efter utbildningen bland annat kan genomföra processkartläggningar och logistikanalyser, en förutsättning för att effektivisera logistiken i din verksamhet.

Vem ska gå Grundutbildning logistik & Supply Chain?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med logistik. Du arbetar idag inom handel, produktion eller på ett tjänsteproducerande företag och dina arbetsuppgifter är exempelvis inom distribution, lager, inköp, tillverkning/produktion, transport och/eller ekonomi, marknadsföring och försäljning.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av logistik sedan tidigare.

Grundutbildning logistik & Supply Chain är en fristående utbildning på 2+2+2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) standard. Du väljer sedan själv om du vill fortsätta och på vilken nivå - operativ eller senior nivå - EJLog och ESLog.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

 • Förstå flödeskedjans olika delar
 • Använda moderna verktyg som synliggör effekter i flödeskedjan
 • Hur logistiken kan effektiviseras och påverka verksamhetens resultat

Logistiklicensen

Grundutbildning logistik & Supply Chain är tillsammans med kursen Lean Supply Chain utformade för att ge dig möjligheten att erhålla Silfs Logistiklicens. Silfs Logistiklicens får du efter de tre delkurserna och godkänt kunskapsprov på respektive delkurs och är första steget på väg mot din framtida logistikcertifiering.

Boka utbildningen

Välj ett startdatum på första kursen för att få ett rekommenderat kurspaket. Du kan själv klicka på respektive kurs och byta datum och ort till när du vill läsa kurserna i ditt paket.

Vi rekommenderar att du läser kurserna i turordning.

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Medlemskap i Silf

Passa på att bli medlem i Silf och få rabatt på kurserna. Läs om alla dina förmåner som medlem i Silf.

Bokningsinformation
Kurslokaler

Personer som har gått denna kurs har även gått...