Pandemin har blivit en väckarklocka

Orange Business Services presenterar nu en internationell undersökning bland företag i tillverknings-, transport- och logistikbranschen kring hur försörjningskedjorna i företag påverkats under pandemin.

Pandemin har exponerat bräckligheten i försörjningskedjan

Ny rapport: 40 procent av internationella företag uppger att försörjningskedjorna inte klarade pandemin.

Bland resultaten framkommer att:

  • Försörjningskedjorna i 40 procent av de multinationella företagen inte klarade av den kris som pandemin innebar och att deras försörjningskedja inte klarade av krisens kulmen.
  • Nästan 80 procent säger att de har snabbat på digitaliseringen av sina försörjningskedjor under det gångna året.
  • Nästan 50 procent av de tillfrågade företagen att de nu ska se över riskhanteringsstrategier och risker kopplade till inköp de närmaste två åren.
  • 42 procent av de tillfrågade företagen uppger att de nu använder automatisering för att hantera risker, men att detta kommer att fördubblas under de kommande två åren. 
  • 85 procent av de tillfrågade uppger att deras verksamhet investerar för att bli mer hållbar.

Undersökningen som baseras på svar från 320 beslutsfattare i multinationella företag från 18 länder presenteras i rapporten, Real-time Intelligence and the Future of Supply Chains. Undersökningen genomfördes mellan augusti och oktober 2020 av undersökningsföretaget Longitude, som är ett företag ägt av Financial Times, på uppdrag av Orange Business Services.

  • Den globala pandemin har fått verksamheter att inse sårbarheten i sina ekosystem, säger Kristof Symons, executive vice president, International, Orange Business Services. Kritiska luckor måste stängas för att säkerställa transparens över hela det globala flödet och minimera risken för verksamheten. Digital teknik och digital förmåga är nycklar som gör det möjligt för företag och deras partner att omstrukturera sin försörjningskedja på ett säkert sätt. Digitalisering och datainsamling kommer också att vara de främsta möjliggörarna för att bli mer hållbara och spara kostnader såväl som planetens resurser.

Risker

83 procent av de tillfrågade säger att de nu är mer medvetna om risker i försörjningskedjan, som råvarubrist, tillverkningsstopp eller transporthinder, än de var för tolv månader sedan. Pandemin har blivit en väckarklocka som fått dem att inse att de behöver vara snabbare, flexiblare och mer innovativa för att klara av förändringarna. Att bygga motståndskraft och hållbarhet i försörjningskedjorna genom digitalisering och insikter genom realitidsdata är en prioriterad strategi inom digital transformation och viktigt för många företags överlevnad.

Förstärkning av försörjningskedjan

Två av fem tillfrågade i undersökningen säger att deras försörjningskedja inte kunde klara av krisens kulmen. Tekniska möjliggörare, såsom artificiell intelligens (AI), moln, 5G och dataanalys kommer nu att spela stor roll för att stärka leverantörskedjorna genom bättre planering och genomförande. Att samla in och dela realtidsdata kommer att förbättra effektiviteten och synligheten i hela försörjningskedjan, samtidigt som det stöttar relationer med leverantörer och tillverkare för ett smart beslutsfattande.

Omstart för hållbarhetsprogram

Även om krisen har gjort att hållbarhet har hamnat längre ner på företagens agenda, så säger fortfarande 59 procent av de tillfrågade att det utgör en betydande affärsrisk att inte driva en etisk och hållbar verksamhet, något som i slutänden kommer påverka resultaten. Smarta fabriker kan till exempel sänka energikostnaderna med 30 procent.

  • Pandemin kommer att upphöra på något sätt, men klimatförändringar och hållbarhet är trender och risker som kommer finnas här under lång tid framöver, förklarar Erwin Verstraelen, CDO och CIO vid Port of Antwerp. Till exempel kommer The European Green Deal att sätta mer press på alla intressenter för att identifiera var utsläpp uppstår och minimera deras miljöpåverkan. Försörjningskedjan är en viktig del av det.


Om åtgärderna från olika verksamheter följer deras ambitioner kommer digitalt drivna program för hållbarhetshantering troligtvis vara allmänt utbredda inom två år.

Hela artikeln på engelska går att läsa här: Real-time intelligence for supply chain resilience
Rapporten i sin helhet på engelska hämtar du här: Real-time intelligence and the future of supply chains

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight