Pris- och kostnadsanalys - PPCA

På kursen Pris- och kostnadsanalys - PPCA lär du dig hur du genomför en pris- och kostnadsnedbrytning på produkter och tjänster. Du kommer efter kursen att kunna tillämpa metodiken i ditt inköps- eller upphandlingsarbete.

Stärk din förmåga att arbeta strategiskt inom inköp/upphandling

En inköpares kunskaper sätts ständigt på prov. För att kunna ta rätt strategiska och taktiska inköpsbeslut krävs det goda kunskaper om en produkts eller tjänsts kostnadsstruktur och kostnadsdrivare. Genom att göra en pris- och kostnadsanalys kan inköparen skapa sig ett fördelaktigt läge i en förhandling med leverantör.

Under kursen Pris- och kostnadsanalys - PPCA studerar vi hur en kostnadsnedbrytning kan se ut för olika produkter och tjänster. Vi analyserar kostnadsutveckling genom en genomgång av kostnadsstruktur och kostnadsdrivare.

Från Pris- och kostnadsanalys - PPCA

  • Kostnadsnedbrytning produkt och tjänst
  • Analys av kostnadsdrivare
  • Datakällor interna och externa
  • Indexkalkylering
  • Volym/Pris- analys
  • Skalfördelsberäkning
  • Analys av effekter på produktivitetsutveckling

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att fördjupa kunskapen i category management-metodiken och få en bred kunskap om pris- och kostnadsanalys (PPCA, Purchasing Price/Cost Analysis) och dess användningsområden.

Målet är att du skall kunna genomföra pris- och kostnadsnedbrytning på produkter och tjänster och tillämpa metodiken i ditt inköps- eller upphandlingsarbete.

Vem skall gå Pris- och kostnadsanalys - PPCA?

Du som arbetar med inköp eller upphandling och vill utveckla och stärka din förmåga att arbeta strategiskt. Kursen vänder sig till kategoriledare, strategiska inköpare/upphandlare, inköpschefer etc.

För att kunna ta till dig innehållet i kursen Pris- och kostnadsanalys bör du ha deltagit i vår kurs Category Management eller ha flera års erfarenhet av strategiskt inköps-/upphandlingsarbete.

Pris- och kostnadsanalys - PPCA, är en fristående kurs på 2 dagar som även kan inkluderas i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf® och upphandling CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare. Den ingår även i Silfs kategoriledarlicens.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Vad PPCA är och hur det tillämpas inom inköp
  • Hur PPCA leder till besparingar
  • Olika tekniker och modeller för analys, kalkylering och beräkning

Kommande starter

Datum: 5 november - 6 november
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Ingår i Silfpasset - 12 kursdagar till fast pris

Bild på Silf Passet

Försäkra dig om bra priser på Silfs kurser. Köp 12 kursdagar att användas för dig själv eller andra i organisationen, när behov uppstår.

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler

Kategoriledarlicens

Kategoriledarlicens Kategoristyrning Silf Kategoriledarutbildning för dig inom strategiskt inköp. Gå fyra kurser inom kategoristyrning och ta Silfs kategoriledarlicens för framgångsrika inköp. Kategoristyrning (Category Management), Spendanalys, Pris- och kostnadsanalys och Supplier Relationship Management - SRM. Läs mer om Kategoriledarlicens

Pris– och kostnadsanalys, så går du till väga

Variabla kostnader Läs Silfs artikel om hur det moderna användandet av pris- och kostnadsanalys ökar samverkan i värdekedjan. Lär dig grundprinciperna och stegen för att lyckas. Läs mer om Pris– och kostnadsanalys, så går du till väga