Pris- och kostnadsanalys - PPCA

På kursen Pris- och kostnadsanalys - PPCA lär du dig hur du genomför en pris- och kostnadsnedbrytning på produkter och tjänster. Du kommer efter kursen att kunna tillämpa metodiken i ditt inköps- eller upphandlingsarbete.

Stärk din förmåga att arbeta strategiskt inom inköp/upphandling

En inköpares kunskaper sätts ständigt på prov. För att kunna ta rätt strategiska och taktiska inköpsbeslut krävs det goda kunskaper om en produkts eller tjänsts kostnadsstruktur och kostnadsdrivare. Genom att göra en pris- och kostnadsanalys kan inköparen skapa sig ett fördelaktigt läge i en förhandling med leverantör.

Under kursen Pris- och kostnadsanalys - PPCA studerar vi hur en kostnadsnedbrytning kan se ut för olika produkter och tjänster. Vi analyserar kostnadsutveckling genom en genomgång av kostnadsstruktur och kostnadsdrivare.

Från Pris- och kostnadsanalys - PPCA

  • Kostnadsnedbrytning produkt och tjänst
  • Analys av kostnadsdrivare
  • Datakällor interna och externa
  • Indexkalkylering
  • Volym/Pris- analys
  • Skalfördelsberäkning
  • Analys av effekter på produktivitetsutveckling

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att fördjupa kunskapen i category management-metodiken och få en bred kunskap om pris- och kostnadsanalys (PPCA, Purchasing Price/Cost Analysis) och dess användningsområden.

Målet är att du skall kunna genomföra pris- och kostnadsnedbrytning på produkter och tjänster och tillämpa metodiken i ditt inköps- eller upphandlingsarbete.

Vem skall gå Pris- och kostnadsanalys - PPCA?

Du som arbetar med inköp eller upphandling och vill utveckla och stärka din förmåga att arbeta strategiskt. Kursen vänder sig till kategoriledare, strategiska inköpare/upphandlare, inköpschefer etc.

För att kunna ta till dig innehållet i kursen Pris- och kostnadsanalys bör du ha deltagit i vår kurs Category Management eller ha flera års erfarenhet av strategiskt inköps-/upphandlingsarbete.

Pris- och kostnadsanalys - PPCA,är en fristående kurs på två dagar som även kan inkluderas i Silfs valfria certifieringsprogram i inköp, CISilf® och upphandling, CUSilf® för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare. Kunskapsprov ingår i kursen.

Du lär dig

  • Vad PPCA är och hur det tillämpas inom inköp
  • Hur PPCA leder till besparingar
  • Olika tekniker och modeller för analys, kalkylering och beräkning

Kommande starter

Datum: 7 maj - 8 maj
Kurslokal: Silf Competence AB
Datum: 12 november - 13 november
Kurslokal: Elite Park Avenue Hotel
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler