Logistiklicens

Grundutbildning logistik & Supply Chain är tillsammans med kursen Lean Supply Chain utformade för att ge dig möjligheten att erhålla Silfs Logistiklicens. Silfs Logistiklicens är första steget på väg mot din framtida logistikcertifiering som finns på två olika nivåer: EJLog (European Logistician at the Junior Management Level) och ESLog (European Logistician at the Senior Management Level).

  • EJLog - operativ nivå - vänder sig till ledare i en operativ roll och första linjens chefer.
  • ESLog - senior nivå - Vänder sig till dig som ska bli eller är chef eller konsult som planerar, koordinerar och kontrollerar olika delar av logistikkedjan samt för dig som är högskole-/universitetsutbildad och arbetat en tid på ledande befattningar inom andra områden.

Under många år har Silf utbildat och certifierat logistiker CLSilf. Certifikatet motsvarar ELAs standard för ESLog - European Senior Logistician. Silf har helt anpassat certifieringen till ELAs standard och tentamen på båda nivåerna ESLog och EJLog. Fördelen för dig är att du kan jämföra din certifiering internationellt eftersom du skriver exakt samma tentamen som alla andra världen över.