Trendenser från vårens rapportflod

Mängden av rapporter som överöser oss har en sak gemensamt: Signaler om ökande finansiella tillgångar och sjunkande lager. Utmaningen ligger i att på bästa sätt anpassa flödeskedjan. Läs Markus spaning...

Rapporterna signalerar om ökande finansiella tillgångar och sjunkande lager, hur anpassas flödeskedjan efter det?

I skrivande stund har en stor del av årets första rapportsäsong avverkats och som vanligt går det att utläsa en hel del kring framtidsutsikterna från bolagens rapporter. Det som jag tycker har varit genomgående under perioden är att flertalet företag sänkt eller utelämnat utdelning med motiveringen att en välfylld kassa behövs inför osäkra tider.

Fenomenet med en stark kassa är däremot inget nytt utan trenden, som varit tydlig sedan 70-talet, visar på att företag allt mer väljer att öka sina likvida finanser i förhållande till de totala tillgångarna medan lagernivåerna sjunker. Skillnaden mot förr är dock att vi idag agerar på en betydligt mer global marknad med helt andra förutsättningar. Utmaningen för flödeskedjan blir således att sänka lagernivåerna men bibehålla servicenivån, frågan är bara hur gör man det i dagens klimat?

Långvariga trender, men med en twist

Tack vare globaliseringen så har vi fått tillgång till specialister som kan producera insatsvaror och produkter till väsentligt lägre priser än tidigare. Baksidan av myntet är att internationaliseringen även bidragit till att antalet störningar i försörjningskedjorna vuxit markant under de senaste 10–15 åren. Störningarna har ökat till följd av den ökade komplexiteten som antalet kontrakterade specialister bidrar till. Påföljden blir därmed att händelser på andra sidan jorden helt plötsligt får betydligt större konsekvenser på hemmaplan än tidigare. Politisk oro, handelshinder och naturkatastrofer har blivit lite av vardagsmat vid det här laget och kan ibland upplevas som att de inte påverkar oss som medborgare nämnvärt. Sätter vi det däremot i relation till de konsekvenser det kan få för organisationens affärer så kommer också insikten om att arbetet inom supply chain har en oerhört viktig betydelse för verksamhetens framtida utveckling.


Bil under vatten

Adderar vi dessutom det faktum att köpcyklerna inom många branscher blir allt kortare så blir situationen än mer komplex. Lagerhållning av varor har helt enkelt inte samma bäring som tidigare på grund av den ökade risken för inkurans. Sammantaget ställer detta allt högre krav på organisationen att bibehålla en hög servicenivå samtidigt som lagernivåerna ska sänkas. Förutsättningarna skapar således en situation där det helt enkelt inte går att sitta still i båten. Förändring måste ske för att hänga med på marknaden, oavsett vilken situation man befinner sig i.

Hur hanterar vi de förändrade förutsättningarna?

Om vi ser trenden med minskade lagernivåer i ljuset av en ökad globalisering så återkommer vi till frågeställningen i inledningen, hur gör man för att sänka riskerna i försörjningskedjorna samtidigt som lagernivåerna inte får eskalera? Frågan i sig är komplex och enligt mig så finns det inget enkelt svar, utan istället måste en rad faktorer tas i beaktning. Det jag däremot ser som en bra garant för att företaget ska hänga med i konkurrensen, både på den lokala och globala marknaden, är att den egna organisationen besitter den kompetens som krävs. Därigenom har man förmågan att kunna se både kort- och långsiktiga konsekvenser av de beslut som fattas.

Så blir Du en del av lösningen

Vill du lära dig både teori och tillämpning inom supply chain så ger Silf Competence kurser med en rad olika infallsvinklar. Kurserna finns dessutom på varierande nivå vilket innebär att det finns någonting för alla, både för dig som är ny inom rollen och för dig som vill ta nästa steg eller fräscha upp dina kunskaper.


Strategisk inköps- och logistikledning
Logistikflöden och lager
Supply Chain Logistics
Logistikkortet - Lönsam logistik
Lean Supply Chain
Grundutbildning logistik & Supply Chain

Kurserna kan även anpassas till ditt företag och Silf Competence kan givetvis även bistå med konsulthjälp inom dessa frågor. 

Skrivet av Markus Wahlström, utbildningsansvarig öppna utbildningar Silf Competence.

 

 

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight