Vad är Offentlig upphandling?

Det räcker inte med att ha goda kunskaper i LOU och LUF. Upphandling och anskaffning har fått en alltmer central betydelse för de upphandlande myndigheternas/enheternas strategiska utveckling. Alla som köper/upphandlar för myndighetens räkning bör skaffa sig en djupare insikt om den egna rollen i anskaffningsprocessen. Därför behöver du bemästra många skilda kompetensområden för att bli en skicklig upphandlare. Offentlig upphandlingsutbildning hos Silf

Silf har ett stort utbud av upphandlingsrelaterade utbildningar som uppfyller dagens och morgondagens krav. Läs en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

David brinner för affärsmannaskap i offentlig upphandling

Vi ställde några frågor om Silfs utbildningar i offentlig upphandling till David Braic, bland annat lärare i utbildningar i offentlig upphandling. Såhär svarade han... Läs mer om David brinner för affärsmannaskap i offentlig upphandling