Föreningsordförande har ordet april 2022

- tillsammans med Jörgen Kennemar, Swedbank


I förra inlägget i januari så såg vi en liten ljusning inom logistik och inköp att snart är vi över mållinjen och kan andas ut, vi såg en ljusning att transportmarknaden sakta skulle återhämta sig, att ledtiderna sakta skulle minska.

Sedan kom den 24 februari 2022!

Våra tankar går dagligen till befolkningen i Ukraina och de umbärande de utsätts för och vi har alla ett hopp att denna mardröm snart är över.

De flesta ljuspunkterna försvann i samband med invasionen i Ukraina lägg därtill det stora covid-utbrottet i Kina som gjort att Shanghai är nerstängt. 

Det är stora och händelserika förändringar som leder till varför vår omvärldsbevakning genom PMI, inköpschefsindex, är av största vikt! 

Ökad omvärldsbevakning i företagen blir allt viktigare för att förbereda och minska effekterna vid större omvärldshändelser. Det visar inte minst pandemin och nu den dramatiska utvecklingen i Europa i spåren av kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland.

Respondent i Inköpschefsindex (PMI) 

Att delta som respondent i Inköpschefsindex (PMI) ger dig en snabb och värdefull information om vad som händer i det svenska näringslivet men även internationellt. Något som vi också har visat i våra månatliga undersökningar tex effekterna av stigande inköpskostnader och störningar i leveranserna, men även vad som har gjorts i de svenska företagen för att säkra sina inköp. 

Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf, har sedan 1994 arbetat tillsammans med Swedbank för att få ut PMI varje månad, vi har tillsammans örat mot marken, vi ser trenderna i tidigt stadie och kan därmed planera och arbeta i våra egna inköp och logistikflöden med rätt fokus. 

Om du redan är respondent så glöm inte att besvara frågorna varje månad, det tar ca 10 minuter av din tid men ger oss alla ett stort värde. Vill du bli respondent, anmäl dig här på vår webbsida enkelt och lätt: Anmälan till att bli responent för PMI - Inköpschefsindex 

Om du inte redan är medlem, så tveka inte utan anmäl dig som medlem här på vår webbsida: 
Bli medlem i Silf

Glad Påsk till er alla och hoppas att vi ses på våra webinars/nätverksträffar!

Anette Lindbom,
Ordförande i föreningsstyrelsen för Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf, tillsammans med Jörgen Kennemarmakroekonomisk analytiker i Swedbank och ansvarig för analysen av Inköpschefsindex.