Vad är logistik?

Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservicen. (CSCMP, 2010).

Viktig roll för företagets utveckling och lönsamhet

Logistik och supply chain management spelar en viktig roll i företagets utveckling och lönsamhet. Flödena av varor och information blir allt mer omfattande, komplexa och affärskritiska. Logistiken kan beskrivas som affärslivets stora kroppspulsåder som ständigt utvecklas, förfinas och förbättras.

Logistiken har en stor påverkan på såväl kostnader som kundservice. De olika delarna i logistikkedjan är viktiga var och en för sig. Det är dock viktigt att hela tiden lyfta blicken och ta hänsyn till helhetsresultatet för att minska risken för suboptimeringar. Saknas helhetssynen är risken att de enskilda delarna optimeras istället för helheten.

Logistikutbildningar hos Silf

Helhetssynen på logistik lär du dig mer om av oss på Silf. Vi har ett stort utbud av logistikutbildningar för dig som arbetar inom logistik. Läs en enstaka logistikkurs eller läs ett logistikprogram, vilket leder dig till att bli certifierad logistiker.

Logistiklärare

Vi ställde några frågor om Silfs logistikutbildningar till Göran Stöth, bland annat logistiklärare. Såhär svarade han... Läs mer om Logistiklärare