Vilken ledarskapskurs passar mig?

Framgångsrik projektledning

Kursen Framgångsrik projektledning ger dig en projektmodell som hjälper dig att skapa, driva och verka i framgångsrika projekt. Du lär dig att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål. Projektmodellen som används i Framgångsrik projektledning är enkel att ta till sig och ger dig praktisk och teoretisk kunskap som du har nytta av i dina egna projekt.

Ledarskap, kommunikation och förändring

Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig en bättre förståelse och insikt kring hur framgångsrikt förändrings-, utvecklings- och ledarskaparbete bör genomföras. Du får teorier och verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling samt hur du kan inspirera andra genom att skapa engagemang och vara tydlig i din roll som ledare.

Strategisk inköps- och logistikledning

Är du, eller har mål att bli inköps- eller logistikchef är utbildningen Strategisk inköps- och logistikledning rätt för dig! Under kursen förbereds du att kunna leda och planera arbetet inom inköps- och logistikfunktionerna och dess strategiska betydelse.

Supplier Relationship Management

Hur du får en bra struktur i dina leverantörsrelationer undersöker vi i vår utbildning i Supplier Relationship Management. Dels hur den befintliga leverantörsrelationen kan utvecklas från reaktiv till proaktiv, dels hur och vad du bör söka efter i valet av leverantör, dels hur relationen hanteras vid utfasning och avslut. Vi behandlar också delar av Hållbart inköp och hur detta kan vävas in i samarbetet med leverantörer.

Kommande kursstarter

20 sep
Inköpsekonomi Live på distans
20 sep
Transport & Distribution Live på distans
22 sep
22 sep
Förhandlingsteknik Live på distans
27 sep
Framgångsrik projektledning Live på distans
28 sep
Logistikflöden och lager Live på distans
04 okt
Category Management Stockholm & Live på distans

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Inköpslärare

Vi ställde några frågor om Silfs inköpsutbildningar till Christian Werngren, bland annat inköpslärare. Såhär svarade han... Läs mer om Inköpslärare