Vilken ledarskapskurs passar mig?

Framgångsrik projektledning

Kursen Framgångsrik projektledning ger dig en projektmodell som hjälper dig att skapa, driva och verka i framgångsrika projekt. Du lär dig att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål. Projektmodellen som används i Framgångsrik projektledning är enkel att ta till sig och ger dig praktisk och teoretisk kunskap som du har nytta av i dina egna projekt.

Ledarskap, kommunikation och förändring

Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig en bättre förståelse och insikt kring hur framgångsrikt förändrings-, utvecklings- och ledarskaparbete bör genomföras. Du får teorier och verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling samt hur du kan inspirera andra genom att skapa engagemang och vara tydlig i din roll som ledare.

Strategisk inköps- och logistikledning

Är du, eller har mål att bli inköps- eller logistikchef är utbildningen Strategisk inköps- och logistikledning rätt för dig! Under kursen förbereds du att kunna leda och planera arbetet inom inköps- och logistikfunktionerna och dess strategiska betydelse.

Supplier Relationship Management

Hur du får en bra struktur i dina leverantörsrelationer undersöker vi i vår utbildning i Supplier Relationship Management. Dels hur den befintliga leverantörsrelationen kan utvecklas från reaktiv till proaktiv, dels hur och vad du bör söka efter i valet av leverantör, dels hur relationen hanteras vid utfasning och avslut. Vi behandlar också delar av Hållbart inköp och hur detta kan vävas in i samarbetet med leverantörer.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015