YZÅ

Zonplockning (Zone picking)

Zonplockning är en plockningsmetod som går ut på att en separat plocklista skrivs ut för varje delområde eller zon i ett lager i stället för att skrivas ut som en gemensam plocklista omfattande alla artiklar som skall plockas. Plockning sker därefter individuellt per zonplocklista.

Återanskaffningstid (Replenishment lead time)

Termen återanskaffningstid har samma innebörd som ledtid från leverantör eller den egna verkstaden. Som begrepp används det oftast i anknytning till att fylla på lager från extern leverantör.

Återkallande av anbud (revocation of bid)

Om ett anbud inte har en angiven giltighetstid kan det återkallas. I anglosaxisk rätt är det helt tillåtet att återkalla ett anbud, detta försvårar affärer. I svensk rätt kan ett anbud som inte hunnit fram återkallas, exempelvis kan anbud som gått i brev återkallas med fax eller e-post.

Åttio/tjugoregeln (Eighty/twenty rule)

Åttio/tjugoregeln är en erfarenhetsbaserad regel om att storleksordningen 20% av ett antal element ofta står för storleksordningen 80% av effekten. Exempelvis svarar ofta 20% av produkterna i ett sortiment för storleksordningen 80% av försäljningen. Åttio/tjugoregeln är en variant på den så kallade Paretos minoritetsprincip.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX