J

Japanska sjön (The Japanese river)

Japanska sjön är en liknelse där vattennivån representerar lagernivån. Genom att sänka vattennivån (lagernivån) kommer grunden (problemen) upp till ytan så att man kan åtgärda dessa. Alternativet är att hålla kvar en hög vattennivå och därmed vara omedveten om problemen. Liknelsen används för att förstå att man inte skall dölja problemen i ett materialflöde genom olika lager och/eller andra buffertar. Man bör istället arbeta med att reducera lager så att de bakomliggande problemen kommer upp till ytan och att man därigenom får möjlighet att åtgärda dessa.

Jidoka

Jidoka är en japansk term som står för att stoppa en produktionslinje när felaktigheter och kvalitetsbrister uppstår.

JIT

JIT är en förkortning för begreppet Just-in-time. Se Just-in-time.

Just-in-time

Just-in-time är ett synsätt och en planeringsfilosofi som syftar till att eliminera allt slöseri. Det står för en strävan att producera och leverera rätt produkt i rätt mängd och vid rätt tidpunkt som de behövs. Företag som arbetar med JIT förutsätts arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider. Kassationer skall vara försumbart och tillgängliheten av maskiner och anläggningar måste vara hög. En vanlig förkortning är JIT.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX