Trendens 2018

Trendens är Upphandlingsmyndighetens rapport om utvecklingen på inköpsområdet. Temat för detta nummer är "Inköp i en föränderlig värld", och ska spegla händelser i vår omvärld som ger avtryck i upphandlingsarbetet.

 

Trendens 2018 - Upphandlingsmyndighetens rapport om inköp

Läs Trendens 2018, pdf


Att känna sitt nuläge för att veta vad man behöver förbättra ger Växjö kommun sin syn på i Trendens (sid. 30), där man förespråkar mätning av den egna mognaden gällande inköp. Gör som David, mät hur inköpsmogen din verksamhet är. Gör din egen mätning här

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight